Sao TV Liên hệ SaoTV on facebook Đăng ký thành viên

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Games

Siêu anh hùng Danny

Lượt chơi: 461625

Danh sách các games khác

 • long024135 29/07/2015

  lau qua

 • thuỳ kendy 28/07/2015

  Choi dc hk

 • Chi3b 26/07/2015

  Lau qua

 • Chan Mi Young 21/07/2015

  lau qua

 • Chan Mi Young 21/07/2015

  lau qua

 • Chan Mi Young 21/07/2015

  lau qua

 • Chan Mi Young 21/07/2015

  lau qua

 • Chan Mi Young 21/07/2015

  lau qua

 • Chan Mi Young 21/07/2015

  lau qua

 • nguyenmanhdung 04/07/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • nguyenmanhdung 04/07/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • nguyenmanhdung 04/07/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • chipbibiby 05/06/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 • mery_monkey 02/06/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuquaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • mery_monkey 02/06/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuquaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • mery_monkey 02/06/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuquaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • mery_monkey 02/06/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuquaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • emkhongbiet007 24/05/2015

  màng hình trắng tinh là thế nào nhờ ???

 • thanh20153a 21/05/2015

  lau qua

 • nhanvuinhon032 29/04/2015

  lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • qweasdluio 18/04/2015

  laulaulau ta moi ngau mot lan

 • nhanvuinhon032 18/04/2015

  lau qua

 • benpro1 01/04/2015

  Lam sao de ckoi j

 • benpro1 01/04/2015

  Lau Yhay me nok luon

 • vytran53 28/03/2015

  Co ai choi duoc khong

 • khoihaha 02/03/2015

  má nó thằng nào tạo ra cái game lồn này vậy lâu chết mẹ

 • nhathaly 27/02/2015

  sao lâu quá

 • khanh0909 24/02/2015

  chạy lâu wúa

 • mininibaoan 23/02/2015

  hay day

 • mininibaoan 23/02/2015

  hay day

 • nhoxkun123 19/02/2015

  game j ma k vao dc z

 • nhi110025 10/02/2015

  game lau that noi ko sai

 • kevinpoke 29/01/2015

  lau the • truongluan2004 26/01/2015

  game gi mà vào chậm thế

 • truongluan2004 26/01/2015

  game gi mà vào chậm thế

 • thienquan123 23/01/2015

  vui that

 • beshin026 19/01/2015

  sao k choi dc

 • zinba2b3 18/01/2015

  hihi!chào các bạn

 • zinba2b3 18/01/2015

  hihi!chào các bạn

 • zinba2b3 18/01/2015

  hihi!chào các bạn

 • zinba2b3 18/01/2015

  hihi!chào các bạn

 • dovianhai 10/01/2015

  vo

 • meo3039 08/01/2015

  hum

 • meo3039 08/01/2015

  hum

 • xerath183 07/01/2015

  ko biet nua

 • trankhoimy1123456789 28/11/2014

  quá đỉnh

 • buitoanthang 27/11/2014

  hay wa ta oi

 • buitoanthang 27/11/2014

  hay wa ta oi

 • kagome193 24/11/2014

  HAY QUÁ

 • caron144 02/11/2014

  game cũng hay

 • minhuyen06 26/10/2014

  nguyen minh uyen 21/02/2006

 • minhuyen06 26/10/2014

  nguyen minh uyen 21/02/2006

 • kayle20122003 17/10/2014

  fu*cking zo lau nhu con cac

 • ti123 28/09/2014

  lâu quá

 • giahung 5972 17/09/2014

  qua te

 • giahung 5972 17/09/2014

  vua lau vua cham nhu rua bo vay

 • giahung 5972 17/09/2014

  qua te

 • Lnktvk123 07/09/2014

  lau

 • Bùi Thị Mai Hương 07/09/2014

  lâu la quá

 • saotv2004 30/08/2014

  thay choi cung dc ko hon ko thao

 • baolong034 25/08/2014

  hay rê

 • bao dep trai 25/08/2014

  Sao dai saotv khong chieu phim pokemon

 • trần lê anh khoa 08/08/2014

  tại sao đài sao tv không chiếu phim naruto

 • gadungnho1 05/08/2014

  sao mà chậm vậy

 • harrypotte 02/08/2014

  cham qua

 • vietduckg123456789 22/07/2014

  lau qua

 • haokuppj 30/06/2014

  game cui bap

 • gianghuynh80 29/06/2014

  lâu quá vậy

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • HoàngKuppj 28/06/2014

  Game cùi mía dỏm :V

 • dinhthuyen5 27/06/2014

  sao choi khong duoc con do et

 • dangquocminh 25/06/2014

  sao vô ko đc đúng là game dỏm

 • quanv1p 20/06/2014

  lau vai ya

 • toikhongnho 19/06/2014

  cái đồ game dỏm

 • toikhongnho 19/06/2014

  Sao mà lâu quá vậy

 • teddy456 19/06/2014

  sao vô không được vậy

 • danny phantom 17/06/2014

  vui quá

 • 1478523690 15/06/2014

  lau oi la lauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 • giahuy8082 14/06/2014

  hồi đó tải nhanh lắm

 • kevin son tung 12/06/2014

  ék vô được.

 • minhnhuthaha12 10/06/2014

  troi oi la troi
  sao lau qua

 • minhnhuthaha12 10/06/2014

  tai lau ghe

 • herolego 06/06/2014

  ukm

 • 831906 05/06/2014

  tai lau qua

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • 977net000 04/06/2014

  tai lau qua!

 • shinkenger 03/06/2014

  á đù

 • nguyen huu bao 01/06/2014

  2
  ban co khoe khong

 • nguyen huu bao 01/06/2014

  xin chao

 • vinhkien 29/05/2014

  ?

 • tuiyeuthich 28/05/2014

  xin hoi chung nao moi len

 • tuiyeuthich 28/05/2014

  lâu quá

 • tuiyeuthich 28/05/2014

  đâu có khó đâu

 • milumilu1 27/05/2014

  Lâu quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • beponghianghia 17/05/2014

  choi cung duoc
 • nguyenhieutan 15/05/2014

  troi oi game khieu gi vay vo mai ma khong duoc

 • layla2006 15/05/2014

  zuiiiiii ưa yk

 • huynh ngoc nhi 07/05/2014

  vui ma kho wa ~~

 • huynh ngoc nhi 07/05/2014

  ( 2 tieng sau) AAA... vo dc rui ^^

 • huynh ngoc nhi 07/05/2014

  OMG lau wa chung.

 • NGOCHOA 05/05/2014

  TAI LAU QUA A

 • kiet.a.v 04/05/2014

  a du, ma oi con vo duoc chet lien

 • kiet.a.v 04/05/2014

  lau vai

 • nhokngoxdethuong 01/05/2014

  LÂU qÚA

 • nhokngoxdethuong 01/05/2014

  LÂU qÚA

 • nhokngoxdethuong 01/05/2014

  LÂU qÚA

 • culi12022005 30/04/2014

  tai cham

 • minhquanlecong 24/04/2014

  lau wa ma chua vao dc nua ne

 • yaorangtinhnghich 18/04/2014

  Qúa lâu


 • khoi2002 08/04/2014

  Sao ko chơi được
  Everybody

 • hahalaicuoi149 04/04/2014

  gril

 • Lam tri thanh 305 25/03/2014

  long what up everybody so long I don know why so long

 • daoduocngoc 23/03/2014

  cac ban choi o google do
  chep lai ten game vao cai dau roi choi

 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • daoduocngoc 23/03/2014

  lau qua zay cac ban oi


 • bibo456789 22/03/2014

  choi ko duoc

 • huy bin 21/02/2014

  ủa sao tv làm như thể nào lưu diểm • vinhdeptrai2024 18/02/2014

  hay

 • khanglove12305 16/02/2014

  game này vô lâu quá mình chơi ko được gì hết

 • vosithep0519 12/02/2014

  game này zô lâu quá à

 • Dnhtran2011 03/02/2014

  Game này mình thấy tàm tạm

 • anhhung123 29/01/2014

  minh khong vo duoc

 • gia minh 27/01/2014

  sao minh vo game nay khong duoc

 • nghia189 24/01/2014

  chan

 • thanhtansd123456789 18/01/2014

  vui

 • trunghoa159 15/01/2014

  ồ lâu là đang cập nhập thôi chứ có gì đâu

 • minhhao12 08/01/2014

  ko vô dc vậy

 • minhhao12 08/01/2014

  hay

 • kimphuong445 07/01/2014

  game hay pua

 • pikachu3456 03/01/2014

  chạy lau quá đi

 • cuongoro_2002 30/12/2013

  saotv oi sao tro nay ko vao

 • gia minh 29/12/2013

  Sao tv oi sao minh choi khong duoc vay

 • minhsilk2 29/12/2013

  saoTV oi sao lau qua minh doi ko lau duoc moi ngay minh chi choi duoc 30phut

  cho xuong ah

 • tivi4 28/12/2013

  lâu thế

 • haohuy123 24/12/2013

  sao lau qua vay

 • tranminhtai31 23/12/2013

  qua lau minh choi khong duoc

 • kienhao2001 22/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • long45611 22/12/2013

  lau qua

 • vuhien301 15/12/2013

  lau qua

 • bibibaba 14/12/2013

  hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyy qqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuaaaaaa

 • duongkhactrieu 11/12/2013

  qq

 • trinhhaitan 08/12/2013

  lâu quá

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • haivyp6 07/12/2013

  sao tv oi saominh choi khong duoc vay?
  tai but :saotv tra loi nhanh nhe!

 • khaivip2134 07/12/2013

  lau qua zay

 • khaivip2134 07/12/2013

  hay du

 • khaivip2134 07/12/2013

  killllllllll

 • nhoc_kiet_saotv 04/12/2013

  sao lau vay


 • binxitin563 03/12/2013

  vao dc minh chet lien

 • l.long01 01/12/2013

  tai game lau qua aaaaaaaa

 • emlaem123 30/11/2013

  game cực hay luôn

 • gaubun24 29/11/2013

  sao game tai lau qua vay

 • khangkgvabinh123 27/11/2013

  123
  123

 • khangpro5i 23/11/2013

  lau ngay moi9 choi


 • ductrong2503 23/11/2013

  vo lau qua

 • P2scout Khang 19/11/2013

  cho nay cu toi noi cach day 1 the ky roi

 • __love__ 18/11/2013

  choi hok dc

 • ho.minhnghia 17/11/2013

  lau qua

 • ho.minhnghia 17/11/2013

  lau qua

 • leeminhovadara 17/11/2013

  choi duoc dau

 • huykc111 16/11/2013

  ko vô được

 • truong1482002 14/11/2013

  sao khong vô duoc

 • kimngankute147 14/11/2013

  game hong rui

 • kobietten123 14/11/2013

  sao mà vô khong được

 • ductrong2503 13/11/2013

  minh rat thich tro nay

 • petpkpro456 12/11/2013

  game tải lag quá
  game rất hay

 • ngonluahoangkim123 09/11/2013

  that la hay

 • loveberrycherry 01/11/2013

  qua la hay ma

 • loveberrycherry 01/11/2013

  qua la hay ma
  yeah

 • 2uwwwcute 13/10/2013

  cũng hay

 • Len Kamage 08/10/2013

  cung hay

 • cuoilennao 21/09/2013

  100259874 diem

 • biandbi2504 30/08/2013

  nham nhi

 • biandbi2504 30/08/2013

  nham nhi

 • biandbi2504 30/08/2013

  nham nhi

 • shonbill 24/08/2013

  qua xá hay

 • shonbill 24/08/2013

  qua xá hay

 • shonbill 24/08/2013

  qua xá hay

 • BienGame 20/08/2013

  Các bạn vào BienGame để chơi game deny và game siêu nhân nha :)

 • BienGame 20/08/2013

  hay quá

 • hoivn2010 11/08/2013

  cung duoc

 • socquy2011 05/08/2013

  chơi kiểu chi

 • pandakutepro 04/08/2013

  lúc còn chiếu phim này mìn rất thick xem

 • hollynguyen7702 24/07/2013

  tam hay

 • Hoang tu nhan tu 12/07/2013

  may ban oi toi khuc ma co anh sang do di qua lam sao vay???

 • vyhuynh1403 08/07/2013

  hay

 • tyman0605 30/06/2013

  rat hay

 • 3batom 16/06/2013

  hay...hay

 • sunnytram123 16/06/2013

  hay tuyệt vời luôn đó nha

 • rongdinner1991 25/05/2013

  co ai muoc lam quen khong

 • rongdinner1991 25/05/2013

  cai game nay hay qua

 • rongdinner1991 25/05/2013

  qua hay

 • anhhuy104 25/05/2013

  tuyet voi

 • nguyenkimthoa2011 21/05/2013

  vui

 • haivyp6 12/05/2013

  quá hay

 • qwerty54321 01/05/2013

  qua hay

 • messi 30/04/2013

  everday

 • messi 30/04/2013

  everday

 • copethonay123 21/04/2013

  hihih minh moi zo ha xin chao

 • daigiamegames 20/04/2013

  is good!♥

 • phuchero692002 19/04/2013

  tro nay hay

 • yudogy23102002 12/04/2013

  toi con lydia dau ko noi

 • yudogy23102002 12/04/2013

  de lam toi con boss moi kho

 • lebaokhanh158 08/04/2013

  kho nhung rat vui

 • made-in 06/04/2013

  trò này hay!

 • chauvt2x 31/03/2013

  tro nay de ot

 • hatsune miku 26/03/2013

  đến chỗ 2 con robot mới khó!

 • zingsaotv 12/03/2013

  hay mà

 • Pé NgỐx kUtE 11/03/2013

  trò này khó quá

 • pelinhmeocon 06/03/2013

  de et

 • babyiloveyou^_^ 24/02/2013

  choi de ot

 • sakuravodich 23/02/2013

  choi kho qua a

 • bn26112000 15/02/2013

  ai bit choj ko

 • bedgiukobikso 12/02/2013

  Vhoi kho troi oiu choi hoai ma ko dc

 • delcatty5000 07/02/2013

  tam tam ko hay lam nhung cang choi cang thay chan huhu :(

 • anhungvutru123 06/02/2013

  hoi kho

 • anhungvutru123 06/02/2013

  hoi kho

 • camapcam03 06/02/2013

  cũng được

 • camapcam03 06/02/2013

  cũng được

 • camapcam03 06/02/2013

  cũng được

 • paragonkell80 01/02/2013

  bo co ai hieu tieng anh ko?

 • cangkhoncong 31/12/2012

  cũng hay đó

 • cangkhoncong 31/12/2012

  cũng hay đó

 • Le Minh Hieu 31/12/2012

  troi,sao minh thua hoai zay?

 • huudong 27/12/2012

  hay
  hay

 • Binquy113 13/12/2012

  Devdang

 • lucky11012 10/12/2012

  kho thiet

 • pooh280601 09/12/2012

  tro nay chi danh cho kon nit thoi

 • huongngoc_vtt 29/11/2012

  binh thuong

 • cong chua phep thuat 18/11/2012

  kho wa di

 • trannhatquang123 11/11/2012

  game nay kho ma ko co hay tran wa danh cho con nit 1 den 7 thoi

 • pebabycute 09/11/2012

  game hay quá!!!

 • linhplayioe 05/11/2012

  JHHBF

 • khang112 03/11/2012

  choi lai rui cug hay hay dc dc ma kho ưa

 • pdangcong 03/11/2012

  khó quá đi thôi à???

 • phamphuonghau 02/11/2012

  kho qua

 • sieutanbinh911 24/10/2012

  kho wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????

 • sieutanbinh911 24/10/2012

  kho wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????

 • sieutanbinh911 24/10/2012

  kho wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????

 • sieutanbinh911 24/10/2012

  kho wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????

 • sieutanbinh911 24/10/2012

  kho wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????

 • phambaonghia 24/10/2012

  Sao choi ko dc ne.tro nay de lam Minh Dau co chet Dau ma may bn thua quai ak

 • tienkg922 23/10/2012

  kho qua

 • hoangtu_vuinhon 20/10/2012

  wui qua

 • tazu2003 15/10/2012

  trò này khó ưa

 • tazu2003 15/10/2012

  trò này tui thua hoài luôn à!!!!!??

 • ngovip456 14/10/2012

  lau nua

 • ngovip456 14/10/2012

  choi dui wa di e

 • giaclam 13/10/2012

  game hay qua

 • vuongthucdinh123 12/10/2012

  hu hu

 • subin217 11/10/2012

  Tro nay hay

 • NMT1181996 11/10/2012

  KHÓ THỊT

 • o0okellyo0o 10/10/2012

  huhu
  khó wa

 • thaihoangphuc 09/10/2012

  co ai biet dang ki hanh trinh tri thuc khong

 • 0cuong453 08/10/2012

  Duyen

 • khoa2003 08/10/2012

  hay thiet~

 • tsubasa 05/10/2012

  hay du

 • duong_hoang_long369 02/10/2012

  uk` tro` nay` hay thiẹt

 • taiduc123 02/10/2012

  tro choi qua hay

 • nguyendohongphuc 01/10/2012

  hay wa!

 • mc1011 29/09/2012

  danh lidia kho qua

 • cupin2642006vn 28/09/2012

  ye tuj dc toi22 diem lan

 • gaoranger12345 24/09/2012

  còn 2 điểm nữa là có xe đua

 • gaoranger12345 24/09/2012

  tui dc 8 điểm rồi

 • gaoranger12345 24/09/2012

  hôm nay tui k bit làm j cả

 • bingbong058 23/09/2012

  điểm để làm gì vậy

 • tuanhue45 22/09/2012

 • hoangdeptrai 21/09/2012

  hay

 • nucuoixinh_cobect 17/09/2012

  hay quá!

 • lylovelyhs90 16/09/2012

  khó quá

 • ductrong2503 12/09/2012

  de qua

 • anhlongpro 09/09/2012

  CHUNG TOI MOI ZO

 • ductrong2503 06/09/2012

  so 6 bam khong duoc

 • girlboy_nhoxschool 04/09/2012

  mjh vua la thah vjen moj thoy.cho mjh lam wen voj cac pan nha

 • phatlasao123 04/09/2012

  e tro nay troi hay lam do nhe

 • Cattuong13 03/09/2012

  Khong biet

 • manhkol 02/09/2012

  cung dc do chu

 • trongly113 20/08/2012

  con minh thi duoc kham pha hanh trinh tri thuc do

 • John_Goku_2002 19/08/2012

  tui rat dep

 • hoangpham12355 13/08/2012

  wa hay

 • van phung 13/08/2012

  kho wa

 • tunnypro1902 12/08/2012

  may ban co love danny ko vay?

 • hoangpham12355 12/08/2012

  chán quá

 • hoangpham12355 12/08/2012

  trò này hay đó

 • luong thanh tri 11/08/2012

  kho va hay nua

 • nhox_nhan225 11/08/2012

  moi dang nhap xin cac ban chi day

 • congchuaorivuive 11/08/2012

  danny gioi chet lien

 • maixuanthu04 10/08/2012

  danny verry good

 • phuong linh03 09/08/2012

  kho qua

 • Nguyen Ngoc Yen Vy 07/08/2012

  danny gioi lam

 • Bensucmanh 07/08/2012

  Dể ẹt

 • Bensucmanh 07/08/2012

  Dể ẹt

 • quynhthuong2003 07/08/2012

  I LOVE DANNY

 • congchuaorivuive 07/08/2012

  de ma co kho dau

 • snsdmeo 04/08/2012

  hay wá *8

 • batman55 04/08/2012

  kho qua

 • congchua_sakura233 28/07/2012

  troi oi,sao luc nao minh cung thua vay?

 • mini345 25/07/2012

  nhox nay cung ha qua

 • vietpro226 20/07/2012

  hay wa

 • annie ngan 16/07/2012

  minh thay tro nay cung co phim đó !

 • sammy 16/07/2012

  may ban nay sao ma me danny du zay ??

 • chongasang 15/07/2012

  minh muon lam quen voi cac ban lam lam va lam quen voi sao tv lam cac ban a

 • nguyentu_xudua 14/07/2012

  co vui nhung mahoi xam mot ti

 • boiboibo2012 13/07/2012

  oi game nay hay lam nha cung hap dang nua nhung khong ba

 • maingocminhchau 08/07/2012

  Mình rất muốn làm quen với các bạn

 • minhthuproro 08/07/2012

  kho kinh
  minh rat thinh phim sieu anh hung danny

 • Chocolo 05/07/2012

  khó wá!!!

 • nhoxacma90 25/06/2012

  chao!
  co ai hoc lop 8 ko lam wen nhe

 • nguyenkimvankhanh 23/06/2012

  minh rat thich sieu anh hung danny

 • naicon05 15/06/2012

  lau thiet

 • kukunhok123 15/06/2012

  lâu quá à !

 • cuteboy 13/06/2012

  vui

 • huyanh 09/06/2012

  hay

 • fansaotv 04/06/2012

  o dau

 • huythanh1145 03/06/2012

  ai muon choi co be nguoi may vo game thoi trang ay xong bam tennis la co lien chu gi

 • kittycattuong 25/05/2012

  sao tui chang thay co be nguoi may o dau het vay ?

 • theprince 21/05/2012

  khó sao kêu dễ vậy bạn

 • ilovebigbang 14/05/2012

  chơi cô pé người máy ở đâu thế you

 • nhok_akiyama_kute 25/04/2012

  choi sao z

 • nguyenthaihien01 25/04/2012

  qua de choi 1 lan win luon haha

 • nguyenphuloc001 21/04/2012

  CHOI CHAN QUA KO CO TRO CHOI NAO MOI HET VAY

 • rhinko 19/04/2012

  hay qua

 • vancongtu1611 15/04/2012

  hay thiet ha

 • hoangtrinh1402 02/04/2012

  LOVE DANNY

 • xavantha 25/03/2012

  hay quá!!!!

 • nhoxcaukinh2211 21/03/2012

  I LOVE DANNY

 • chivinh123 25/02/2012

  minh rat muon lam danny

 • sin741852963 22/02/2012

  mình rất thích Danny

 • truclinh1112vn 21/02/2012

  GAME VUI

 • congchua_sarah02 19/02/2012

  game này con Danny của mình ko di chuyển được luôn!

 • nhoc_cuong 12/02/2012

  chang co dzi dzui

 • tranchau_dethuong10x 12/02/2012

  game này nhảm muốn chết ko chơi thà chơi game cô bé người máy sướng hơn !!

 • kuppj 12/02/2012

  game nay nham wa ko choi nua

 • y.kwon36 11/02/2012

  ☺☻♥♦♣♠•◘○

 • ori princess 05/02/2012

  wa cool

 • pethul0ve_thienthan 03/02/2012

  hay wa

 • nhanbaotv 29/01/2012

  k0 zuj lắm

 • yennhi2002hcm 29/01/2012

  game hay qua la hay

 • hoangminh3612 27/01/2012

  woa::::

 • CONAN 27/01/2012

  cug tam dc

 • yennhi2002hcm 27/01/2012

  hay we

 • dkred0123 26/01/2012

  sao danh mai bon quai xanh ak`

 • yonnie0707 26/01/2012

  tra loi cau hoi de qua hihi

 • misitohanachi123 14/01/2012

  2222222

 • kyo_kusanagi2408 14/01/2012

  anh em minh biet game nhung anh hung trai dat do

 • craven2123 13/01/2012

  hok hay lam

 • giangkienkhang 13/01/2012

  dau co tuyet chieu

 • Mai Hồng Ngọc 13/01/2012

  hok vui

 • nhoklaga2001 13/01/2012

  kuj rat thik

 • maimaiyeuem9637 12/01/2012

  sn chu G bien hinh

 • baopro123 10/01/2012

  qua hay

 • jewelpet_shin_ruby 09/01/2012

  chiu cúi là zử nguyên fím space và nút xún

 • vanngoc8 08/01/2012

  hello

 • trangiaphuphusieuvip 07/01/2012

  Ai biet choi chieu cuoi? Lam on chi tui voi!

 • minhthyminhthu123 05/01/2012

  hay qua nhi

 • ptpv2003 04/01/2012

  kho qua a uoc gi sao tv moi co game nhung thu cung con hon la sieu anh hung danny

 • hoangtubongdem 02/01/2012

  to and tgbao336 la 2 anh em do

 • rubydethuong123 31/12/2011

  chưởng ai cũng k bít

 • lovely_boy_kute_2002 30/12/2011

  chơ game cực hay

 • huynh trung kien 28/12/2011

  ai biet chieu truong chi to voi ,to ko biet huhu

 • minhprovt 25/12/2011

  dễ thật đó=======

 • luffy1903kute 24/12/2011

  haha ai biet chieu chuong chi to voi

 • glory-twanki_shin520 24/12/2011

  mìh mún ckơi game những thú cưng dễ thương kơ màz !!!hjz...hjz...

 • hagiabao 23/12/2011

  khó quá

 • GGO_girl 23/12/2011

  sao TV ơi chừng nào mới có game của phim những thú cưng dễ thương vậy ?

 • oval ruby 21/12/2011

  những thú cưng dễ thương hay quá chừng nào mới có ?

 • duythai_dtvc 18/12/2011

  sao ko bien hinh dc day saotv

 • pe_ruby_dethuong2000 12/12/2011

  sao TV ơi chừng nào mới có game của phim những thú cưng dễ thương vậy ?

 • pe_ruby_dethuong2000 12/12/2011

  sao TV ơi chừng nào mới có game của phim những thú cưng dễ thương vậy ?

 • pe_ruby_dethuong2000 12/12/2011

  sao TV ơi chừng nào mới có game của phim những thú cưng dễ thương vậy ?

 • tgbao336 12/12/2011

  ac

 • hominhtrung2001 11/12/2011

  hay
  qua hay
  minh choi game hoai ma ko chan

 • hominhtrung2001 11/12/2011

  hay
  qua hay
  minh choi game hoai ma ko chan

 • hominhtrung2001 11/12/2011

  hay
  qua hay
  minh choi game hoai ma ko chan

 • hominhtrung2001 11/12/2011

  hay
  qua hay
  minh choi game hoai ma ko chan

 • hominhtrung2001 11/12/2011

  hay
  qua hay
  minh choi game hoai ma ko chan

 • tuongvyok456 11/12/2011

  minhratdotmonchinhta

 • nhoc123 06/12/2011

  hay qua

 • tgbao36 05/12/2011

  game nay hay ma kho wa

 • nam020401 02/12/2011

  chan qua,thua hoai

 • anhhungtraidat 01/12/2011

  game nay hay qua

 • anhhungtraidat 01/12/2011

  game nay hay qua

 • duchuy_1222 30/11/2011

  chi cho ne nho cam on nhe
  1.danh'+bien' hinh' + danh
  2.danh'+danh'+nam danh

 • binrooney2003 28/11/2011

  troj` oj la` troj`............

 • #*kute_haky*# 27/11/2011

  oh yeah! I win! minh` thang' man` cuoi^' ruj`!yeah!

 • kietvip1002 27/11/2011

  rat kho

 • hoanganh_giaky 26/11/2011

  hay nhưng khó quá

 • dungdothoi151 26/11/2011

  choi chieu cuoi sao nhi ?

 • #*kute_haky*# 26/11/2011

  kho' kinh khung

 • dungdothoi151 26/11/2011

  choi chieu cuoi sao vay ?

 • dungdothoi151 26/11/2011

  chieu cuoi xai sap vay ?

 • phiduc123 24/11/2011

  may anh chi em choi chieu cuoi voi !!!!!!!!!!!

 • phiduc123 24/11/2011

  may anh chi em choi chieu cuoi voi !!!!!!!!!!!

 • themiz1243 23/11/2011

  trời ạ khó quá !!!

 • matthrady7613 23/11/2011

  toi thang roi im win

 • gentle72 22/11/2011

  kho thi kho thiet nhung anh nay da win va biet 2chieu cuoi khakhakhakhakhakhakhakhakhakhahahahahahahahahakha

 • thienbmt02 20/11/2011

  làm sao chơi chiêu cuối mấy anh

 • phuc20022002 19/11/2011

  game hay qua

 • phuc20022002 19/11/2011

  anh em oi tiet chieu cuoi choi sao

 • Bekumcute2002 17/11/2011

  Hoi kho

 • anhsocvipprovt1458 14/11/2011

  ưkm sao lời bình nào cũng hay wá hay wá vậy !!

 • anhsocvipprovt1458 14/11/2011

  chơi Siêu anh hùng Danny này dể ợp

 • thinhwet2112 14/11/2011

  hay tuyet

 • nhoxsh11290 14/11/2011

  ko biet choi chieu

 • dangcamlongvn 13/11/2011

  ac quaa ko qua duoc

 • 456789 13/11/2011

  kho diet boss qua di

 • huy2003 12/11/2011

  hay tuyet !

 • hoangtutin2014 11/11/2011

  minh thich game nay

 • maituankiet2003 09/11/2011

  anh em oi tiet chieu cuoi choi sao

 • mrpro_kutebaby1234 09/11/2011

  game choi hay ghe chan hoai ma ko chan

 • mrpro_kutebaby1234 09/11/2011

  phim choi hay ghe chan hoai ma ko chan

 • huy2003 09/11/2011

  tuyet voi !

 • nhoxkeke1988 08/11/2011

  lam sao de qua tiem snack bay gio


 • trantrongphu1998 07/11/2011

  hay mà khóc

 • choikkkk 06/11/2011

  hay qua huhu

 • choikkkk 06/11/2011

  hay qua huhu

 • phulinh 06/11/2011

  game hay qua

 • askhoaas2009 06/11/2011

  hhj kao dag clpi

 • firethunderV 05/11/2011

  HA Y

 • dangvandat 05/11/2011

  game nay

 • minhquang 05/11/2011

  game nay hay qua

 • gentle72 01/11/2011


  sao

  thang duottcon trum vay chi minh di

 • chipheo123456bro 01/11/2011

  e chi minh tiet chieu cuoi bam sao zay

 • ZenusZ 31/10/2011

  GAME SIEU ANH HUNG DANNY CHOI SAO VAY
  CHIEU CHIEU SAO

 • ZenusZ 31/10/2011

  choi chieu nut nao vay

 • matthrady7613 31/10/2011

  yeah toi thang roi cua game sieu anh hung danny

 • matthrady7613 31/10/2011

  hahaha toi la tra loi som nhat

 • hellboy2890 28/10/2011

  de qua di kakakaka

 • anhhung 28/10/2011

  QUA KHO

 • buimaihuuvinh 28/10/2011

  kho qua di!

 • buimaihuuvinh 28/10/2011

  kho qua di!

 • nobita2083 28/10/2011

  khó quá

 • cucucucu01 26/10/2011

  phai noi la qua hay ...,

 • denis1312 24/10/2011

  game hay qua

Đăng nhập để trả lời

Quảng cáo

Bản quyền thuộc về kênh truyền hình SaoTV (Creative Media Ltd.)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc để nhận được sự đồng ý của chúng tôi

Copyright © 2009