vn en

6 dấu hiệu không cứu nhanh: mất con!

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 15/05/2014

Mẹ mới sinh em bé cần nằm lòng những dấu hiệu bất thường này của trẻ.

6 dấu hiệu không cứu nhanh: mất con! - 1

6 dấu hiệu không cứu nhanh: mất con! - 2

6 dấu hiệu không cứu nhanh: mất con! - 3

6 dấu hiệu không cứu nhanh: mất con! - 4

6 dấu hiệu không cứu nhanh: mất con! - 5

 

                        ---sưu tầm---

Tin cùng chuyên mục