vn en

Danh Sách Và Khung Giờ "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé" - Tháng 11/2014

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 07/11/2014

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình " Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thòi gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Hoàng Đăng Khoa sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 11 năm 2014.

 

Nhóm từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 11 năm 2014

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hoàng Đăng Khoa

01/11/2013

8h, 17h

Mai Trúc Linh

02/11/2010

8h, 17h

Nguyễn Lê Hải Đăng

01/11/2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Minh Thương

01/11/2011

8h, 17h

Nguyễn Nhã Kỳ

01/11/2009

8h, 17h

Phạm Trần Phương Nghi

01/11/2012

8h, 17h

Trần Minh Quí

01/11/2007

8h, 17h

Trần Minh Tiến

02/11/2013

8h, 17h

Trần Nguyễn Phương Giang

01/11/2009

8h, 17h

Trương Khả Như

01/11/2013

8h, 17h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Lê Khánh Linh

 05/11/2009 

9h, 18h

 Nguyễn Gia Huy

 04/11/2013

9h, 18h

 Nguyễn Lê Bảo Nam

 03/11/2009

9h, 18h

 Nguyễn Lê Phương Nghi 

 02/11/2013

9h, 18h

 Nguyễn Quang Trí

 05/11/2009

9h, 18h

 Nguyễn Thùy Dương

 04/11/2011

9h, 18h

 Phạm Tuấn Tú

 04/11/2013

9h, 18h

 Tạ Lê Duy Khang

 02/11/2009

9h, 18h

 Trần Đông Nhi

 03/11/2006

9h, 18h

 Trần Nhật Nam Anh

 03/11/2008

9h, 18h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Huỳnh Ngọc Bảo Kim

 04/11/2013 

10h, 19h

 Nguyễn Trần Hải My

 07/11/2006

10h, 19h

 Phan Lữ Nam Nguyên

 06/11/2008

10h, 19h

 Phan Thành Đạt 

 05/11/2009

10h, 19h

 Thách Tống Vũ Uy

 05/11/2013

10h, 19h

 Trần Quốc Huy

 05/11/2013

10h, 19h

 Trang Kathy

 04/11/2012

10h, 19h

 Võ Hoàng Gia An

 08/11/2013

10h, 19h

 Võ Khành Hoàng Kim 

 08/11/2013

10h, 19h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Bùi Thiên Phúc

 07/11/2012 

11h, 20h

 Nguyễn Hoàng Anh

 07/11/2009

11h, 20h

 Nguyễn Hoàng Gia Ân

 10/11/2009

11h, 20h

 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 

 10/11/2013

11h, 20h

 Phạm Viên An

 06/11/2013

11h, 20h

 Tạ Minh Khuê

 08/11/2013

11h, 20h

 Trần Gia Bảo

 07/11/2011

11h, 20h

 Trần Ngọc Hải Yến

 09/11/2005

11h, 20h

 Võ Duy Sơn

 08/11/2013

11h, 20h

 Vũ Quốc Thịnh

 07/11/2012

11h, 20h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Hoàng Duy Đạt

 13/11/2011 

12h, 21h

 Huỳnh Phúc

 13/11/2012

12h, 21h

 Mai Vy Nguyệt Cát

 11/11/2013

12h, 21h

 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 

 12/11/2009

12h, 21h

 Phạm Hà Thiên Thuận

 13/11/2013

12h, 21h

 Thạch Gia Thành

 11/11/2009

12h, 21h

 Trần Nguyễn Thiên Kim

 12/11/2007

12h, 21h

 Trịnh Ngọc Hoàng Nghĩa

 11/11/2008

12h, 21h

 Võ Lê Tuệ Nhã

 11/11/2008

12h, 21h

 Vũ Lý Yến Nhi

 11/11/2008

12h, 21h

 

 

Nhóm từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 11 năm 2014

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Bùi Lê Tấn Trọng

 10/11/2012 

8h, 17h

 Hồ Hoài Nam

 14/11/2007

8h, 17h

 Lê Xuân Phong

 11/11/2011

8h, 17h

 Nguyễn Trương Thành Đạt 

 11/11/2011

8h, 17h

 Nguyễn Tuần Minh

 11/11/2010

8h, 17h

 Phạm Ngọc Minh Khoa

 12/11/2007

8h, 17h

 Phạm Phương Thi

 14/11/2008

8h, 17h

 Phan Chí Minh

 11/11/2013

8h, 17h

 Trần Đăng Khôi

 10/11/2006

8h, 17h

 Võ Dương Huy Hoàng

 13/11/2008

8h, 17h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Nguyễn Tấn Phước

 10/11 

9h, 18h

 Bùi Gia Khánh

 12/11/2011

9h, 18h

 Cao Kim Minh

 11/11/2012 

9h, 18h

 Đặng Đình Minh Trí 

 13/11/2013

9h, 18h

 Đinh Vĩnh Lộc

 13/11/2008

9h, 18h

 Lê Ngọc Gia An

 13/11/2013

9h, 18h

 Nguyễn Đông Quân

 10/11/2012

9h, 18h

 Phan Bảo Ngọc

 10/11/2012

9h, 18h

 Phan Nguyễn Phúc Thịnh 

 13/11/2010

9h, 18h

 Trần Châu Phúc Khánh

 12/11/2007

9h, 18h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Bùi Thị Ánh Dương

 12/11/2013 

10h, 19h

 Hồ Gia Tuệ

 11/11/2013

10h, 19h

 Hồ Như Ngọc

 11/11/2011

10h, 19h

 Lương Công Thành

 11/11/2012

10h, 19h

 Nguyễn Châu Phương Nhi 

 13/11/2009

10h, 19h

 Nguyễn Thành Luân

 10/11/2004

10h, 19h

 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

 14/11/2013

10h, 19h

 Phạm Thị Cẩm Tiên

 11/11/2013

10h, 19h

 Trần Bảo Long

 10/11/2012

10h, 19h

 Vũ Huỳnh Tiến Long

 10/11/2013

10h, 19h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Dương Võ Phúc Lâm

 14/11/2013 

11h, 20h

 Ngô Minh Phương

 18/11/2014

11h, 20h

 Nguyễn Hoàng Bảo Trân

 14/11/2008

11h, 20h

 Nguyễn Hoàng Mai 

 18/11/2008

11h, 20h

 Nguyễn Ngọc Bảo Trân

 14/11/2007

11h, 20h

 Nguyễn Quang Minh Lâm

 14/11/2013

11h, 20h

 Nguyễn Thái Tuấn

 15/11/2007

11h, 20h

 Nguyễn Trần Phú Hưng

 18/11/2006

11h, 20h

 Phạm Khánh Linh

 17/11/2013

11h, 20h

 Trần Ngọc Như Ý

 14/11/2013

11h, 20h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Nguyễn Hữu Tâm

 18/11/2013 

12h, 21h

 Nguyễn Ngọc Gia Bảo

 19/11/2013

12h, 21h

 Nguyễn Ngọc Như Phúc

 18/11/2009

12h, 21h

 Nguyễn Phúc Khangi 

 19/11/2013

12h, 21h

 Phạm Đào Linh Giao

 01/11/2013

12h, 21h

 Phạm Quỳnh Nhi

 15/11/2008

12h, 21h

 Phan Nguyễn Hoàng Kim 

 18/11/2013

12h, 21h

 Trần Duy Anh Kiệt

 18/11/2007

12h, 21h

 Triệu Phúc Minh Tiến

 18/11/2009

12h, 21h

 Võ Nguyễn Thư Các

 19/11/2013

12h, 21h

 

 

Nhóm từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 11 năm 2014

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 An Minh Huy

 21/11 

8h, 17h

 Đặng Thiên Bảo Ngọc

 16/11 2007 

8h, 17h

 Đỗ Trung Dũng

 19/11/2012

8h, 17h

 Lê Nguyễn Đăng Dương 

 18/11/2014

8h, 17h

 Nguyễn Hoàng Thảo My

 21/11/2010

8h, 17h

 Nguyễn Khánh Vy

 19/11/2008

8h, 17h

 Nguyễn Lương Ngọc Lam 

 17/11/2012

8h, 17h

 Nguyễn Ngọc Duy

 22/11/2013

8h, 17h

 Nguyễn Nguyên Giáp

 20/11/2012

8h, 17h

 Tô Nguyễn Bảo Trân

 17/11/2012

8h, 17h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

 Bùi Thiên Lam

 18/11/2012 

9h, 18h

 Lê Minh Khoa

 22/11/2011

9h, 18h

 Lê Thùy Bảo Ngọc

 19/11/2013

9h, 18h

 Nuyễn Đức Minh Duy 

 20/11/2013

9h, 18h

 Nguyễn Hoàng Minh Khuê 

 21/11/2011

9h, 18h

 Nguyễn Trần Giang Thanh

 20/11/2010

9h, 18h

 Nguyễn Trung Kiên

 22/11/2012

9h, 18h

 Trần Hoàng Khánh

 23/11/2013

9h, 18h

 Trịnh Như Hân

 23/11/2004

9h, 18h

 Võ Ngô Phương Uyên

 20/11/2009

9h, 18h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Đặng Huy Hoàng

11/11/2010

10h, 19h

Đặng Nguyễn Đăng Khoa

09/11/2009

10h, 19h

Đoàn Tường Uyên

11/11/2006

10h, 19h

Ngô Quốc Minh

12/11/2006

10h, 19h

Nguyễn Hiền Thảo

11/11/2011

10h, 19h

Nguyễn Hoàng An

07/11/2008

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Minh Đan

12/11/2013

10h, 19h

Phạm Bảo Ngọc

07/11/2006

10h, 19h

Phạm Đỗ Vân Khánh

12/11/2012

10h, 19h

Trần Linh Đan

14/11/2013

10h, 19h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Đõ Ngọc Tâm Đức

13/11/2007

11h, 20h

Lê Thảo Vy

20/11/2010

11h, 20h

Lê Thị Mỹ Đức

17/11/2006

11h, 20h

Nguyễn Minh Thư

20/11/2009

11h, 20h

Nguyễn Thế Vinh

16/11/2007

11h, 20h

Phan Ngọc Vân Anh

20/11/2009

11h, 20h

Trần Minh Khôi

21/11/2008

11h, 20h

Trần Nguyễn Thiên Kim

17/11/2008

11h, 20h

Võ Đình Vũ

20/11/2011

11h, 20h

Vũ Le Minh Nhật

20/11/2008

11h, 20h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Đinh Lương Đức Trí

24/11/2007

12h, 21h

Đỗ Nguyễn Viết Khang

23/11/2011

12h, 21h

Huỳnh Thanh Tùng

22/11/2007

12h, 21h

Huỳnh Trác Thy

24/11/2011

12h, 21h

Lâm Vũ Khánh Huyền

23/11/2007

12h, 21h

Nguyễn Cao Mẫn Nghi

23/11/2009

12h, 21h

Nguyễn Đan Thanh

21/11/2013

12h, 21h

Nguyễn Dương Hồng Hạnh

23/11/2012

12h, 21h

Nguyễn Ngọc Long Duy

22/11/2008

12h, 21h

Vũ Đặng Ái Minh

23/11/2012

12h, 21h

 

 

Nhóm từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Huỳnh Anh Khoa

24/11/2008

8h, 17h

Lại Minh Huy

25/11/2013

8h, 17h

Lê Bảo Long

30/11/2012

8h, 17h

Lưu Khánh Phúc

26/11/2012

8h, 17h

Nguyễn Hồng Ngọc

26/11/2010

8h, 17h

Nguyễn Lưu Bảo Ngọc

25/11/2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Nghi Dung

27/11/2013

8h, 17h

Nguyễn Thảo Mi

25/11/2009

8h, 17h

Phạm Thành Đạt

26/11/2012

8h, 17h

Trần Bảo Khang Linh

28/11/2007

8h, 17h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Đào Đức Huy

24/11/2009

9h, 18h

Lê Trung Hiếu

22/11/2005

9h, 18h

Lưu Bá Phước

22/11/2010

9h, 18h

Nguyễn Đức Anh

31/11/2006

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Thanh Như

19/11/2012

9h, 18h

Nguyễn Kim Thanh Hà

29/11/2006

9h, 18h

Nguyễn Nhật An

21/11/2011

9h, 18h

Nguyễn Trương Mỹ Tú

29/11/2011

9h, 18h

Trần Minh Khang

23/11/2007

9h, 18h

Trần Trí Nguyên

27/11/2010

9h, 18h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Bùi Phương Thảo

23/11/2009

10h, 19h

Lê Trần Ngân Băng

24/11/2012

10h, 19h

Lương Hoàng Nam

23/11/2006

10h, 19h

Lưu Anh Khoa

23/11/2006

10h, 19h

Nguyễn Gia Hân

24/11/2012

10h, 19h

Nguyễn Gia Mỹ Huyền

26/11/2012

10h, 19h

Nguyễn Ngân Như Thủy

22/11/2012

10h, 19h

Nguyễn Tấn Lộc

27/112008

10h, 19h

Nguyễn Trần Minh Khôi

26/11/2012

10h, 19h

Trần Thảo Chi

26/11/2009

10h, 19h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Đõ Thiên Hào

27/11/2009

11h, 20h

Huỳnh Quốc Thiện

29/11/2013

11h, 20h

Lê Phương Trường Phong

28/11/2012

11h, 20h

Nguyễn Kim Bảo Thy

28/11/2013

11h, 20h

Nguyễn Minh Hiếu

25/11/2007

11h, 20h

Nguyễn Thiên Phúc

30/11/2011

11h, 20h

Nguyễn Tố Quỳnh Như

29/11/2008

11h, 20h

Nguyễn Trần Hoàng Nguyên

29/11/2007

11h, 20h

Nguyễn Trung Kiên

28/11/2007

11h, 20h

Phan Đặng Cát Tường

26/11/2012

11h, 20h

 

Họ Tên

Ngày Sinh

Khung Giờ

Đặng Minh Hải

29/11/2012

12h, 21h

Đỗ Nguyễn Hải My

30/11/2013

12h, 21h

Dương Ngọc Anh Thư

30/11/2009

12h, 21h

Nguyễn Đức Anh

31/11/2006

12h, 21h

Nguyễn Lưu Gia Hân

28/11/2012

12h, 21h

Nguyễn Thanh An

30/11/2009

12h, 21h

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

30/11/2006

12h, 21h

Phan Gia Huy

30/11/2013

12h, 21h

Tạ Lê Uyên Nhi

29/11/2009

12h, 21h

Trần Phúc Thịnh

29/11/2007

12h, 21h

Tin cùng chuyên mục