vn en

Danh Sách "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé" - Tháng 02/2015

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 26/01/2015

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình " Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Phạm La Hoàng Yến sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 02 năm 2015.

Nhóm từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 02 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Phạm La Hoàng Yến

1-2-2007

8h, 17h

Cao Minh Khôi

2-2-2005

8h, 17h

Huỳnh Minh Trí

1-2-2010

8h, 17h

Nguyễn Bình Thanh

2-2-2013

8h, 17h

Nguyễn Thanh Duy

1-2-2008

8h, 17h

Nguyễn Tuấn Anh

2-2-2011

8h, 17h

Phạm La Hoàng Yến

1-2-2007

8h, 17h

Trịnh Bão Anh

1-2-2010

8h, 17h

Vũ Ngọc Khánh Linh

1-2-1014

8h, 17h

Yamaguchi Trần Seiki

2-2-2014

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hoàng Ngọc Hãi Anh

4-2-2008

9h, 18h

Lê Hoàng Hãi Đăng

2-2-2010

9h, 18h

Lê Phạm Song Anh

4-2-2011

9h, 18h

Nguyễn Cao Minh Thư

4-2-2007

9h, 18h

Nguyễn Nhất Khang

4-2-2010

9h, 18h

Nguyễn Phúc Gia Hân

4.2.2007

9h, 18h

Phạm Hoàng Thảo Anh

2.2.2009

9h, 18h

Phan Lâm Bảo Anh

4-2-2014

9h, 18h

Phan Lê Ngọc Trúc

4-2-2009

9h, 18h

Trần Khôi Nguyên

3-2-2007

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Ngọc Diệp

6-2-2012

10h, 19h

Hồ Thị Minh Khuê

6-2-2008

10h, 19h

Lại Võ Minh Anh

6-2-2013

10h, 19h

Lê Hồng Bảo Hân

3.02.2014

10h, 19h

Nguyễn Kim Thành

5-2-2008

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Tâm Như

5-2-2010

10h, 19h

Tô Trần Thanh Lâm

5-2-2007

10h, 19h

Trần Gia Huy

5-2-2012

10h, 19h

Trần Ngọc Diễm My

5-2-2010

10h, 19h

Trương Minh Hoàng

5-2-1010

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Minh Nguyệt

6-2-2013

11h, 20h

Đặng Hoàng Bảo Trân

4-2-2009

11h, 20h

Dư Gia Hân

07.02.2009

11h, 20h

Dương Trần Kim Ngân

7-2-2009

11h, 20h

Lê Gia Phúc

6-2-2007

11h, 20h

Lê Ngọc Hà Phương

7-2-2012

11h, 20h

Lê Nguyễn Phúc Khang

6-2-2014

11h, 20h

Lê Phong

 

11h, 20h

Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân

7-2-2006

11h, 20h

Nguyễn Phạm Như Ý

7-2-2010

11h, 20h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Quốc Trí

7-2-2011

12h, 21h

Phạm Nguyễn Diệu Linh

6-2-2010

12h, 21h

Tạ Vũ Anh Khôi Ngày

8-2-2012

12h, 21h

Tô Thanh Ngọc

7-2-2011

12h, 21h

Trần Đỗ Đình Phúc

8-2-2014

12h, 21h

Trương Thanh Ngọc

8-2-2013

12h, 21h

 

 

Nhóm từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 02 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Thị Thảo Vân

10-2-2009

8h, 17h

Hồ Ngọc Kim Phụng

9-2-2008

8h, 17h

Nguyễn Đức Tuấn Kiệt

9-2-2012

8h, 17h

Nguyễn Hải Tâm Tâm

10-2-2009

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Phúc

10-2-2008

8h, 17h

Nguyễn Huy

9-2-2012

8h, 17h

Nguyễn Vũ Khánh Chi

9-2-2010

8h, 17h

Phan Hoàng Bảo Hân

9-2-2010

8h, 17h

Trần Minh Đạt

9-2-2008

8h, 17h

Trần Nguyên Khang

9-2-2013

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Chí Nhân

11-2-2012

9h, 18h

Lâm Anh Na

12-2-2009

9h, 18h

Lục Ngọc Khánh Băng

12-1-2011

9h, 18h

Nguyễn Ngân Như Ý

11-2-2014

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Gia Bảo

11-2-2014

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Tường Vy

12-2-2013

9h, 18h

Nguyễn Vũ Minh Hà

12.02.2012

9h, 18h

Phạm Hoàng Nhất Long

12-2-2014

9h, 18h

Phan Gia Huy

11-2-2007

9h, 18h

Tạ Hà My

10-2-2010

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Ngọc Phương Linh

14-2-2014

10h, 19h

Nguyễn Phương Như

14-2-2011

10h, 19h

Phạm Duy Tiến

10.2.2014

10h, 19h

Phạm Trần Ý Nhi

13-2-2008

10h, 19h

Phan Minh Anh

15-2-2009

10h, 19h

Phan Tuấn Nghĩa Anh

14-2-2010

10h, 19h

Phuoc Tran Quang Hung

11-2-2005

10h, 19h

Võ Ngô Phương Ngọc

12-2-2013

10h, 19h

Võ Ngọc Lan Vy

12-2-2014

10h, 19h

Vũ Khôi Nguyên

11.2.2012

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Huy Thiện_Be Pooh

14.2.2014

11h, 20h

Huỳnh Trần Phương Linh

15-2-2011

11h, 20h

Lê Kỳ Anh

15-2-2008

11h, 20h

Lê Phạm Yến Vy

15-2-2010

11h, 20h

Nguyễn Hoàng Gia Phát

15-2-2013

11h, 20h

Nguyễn Ngọc Mai Viên

15-2-2014

11h, 20h

Phan Nguyễn Thanh Huệ

15-2-2011

11h, 20h

 

 

Nhóm từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 02 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Hoàng Linh

17-2-2012

8h, 17h

Hà Hải Yến

17-2-2007

8h, 17h

Hà Tuệ Mẫn

17-2-2009

8h, 17h

Lê Trúc Anh

16-2-2009

8h, 17h

Nguyễn Đức Hiếu

16-2-2013

8h, 17h

Nguyễn Hoài Anh Vy

16-2-2005

8h, 17h

Nguyễn Minh Thúy Ngân

16-2-2014

8h, 17h

Nguyễn Trần Mỹ Ý

17-2-2005

8h, 17h

Phạm Hữu Luân

17-2-2014

8h, 17h

Phan Duy Quân

17-2-2010

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Bảo Quyên

18-2-2013

9h, 18h

Đỗ Ngọc Châu Giang

19-2-2009

9h, 18h

Huỳnh Kim Điền

18-2-2013

9h, 18h

Ngô Lâm Xuân Anh

18-2-2015

9h, 18h

Nguyễn Lê Bảo Long

18-2-2010

9h, 18h

Nguyễn Lê Khả Doanh

17-2-2013

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Ý Trân

19-2-2008

9h, 18h

Phạm Trần Gia Huy

19-2-2005

9h, 18h

Võ Ngọc Bão Ngân

20-2-2008

9h, 18h

Võ Tiến Thành

20-2-2012

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Thụy Linh Nhi

21-2-2009

10h, 19h

Đỗ Bội Trân

21-2-2007

10h, 19h

Đỗ Khánh An

20-2-2009

10h, 19h

Huỳnh Ngọc Thanh Vân

21-2-2012

10h, 19h

Lê Công Thành

21-2-2010

10h, 19h

Nguyễn Gia Cát Tường

21-2-2011

10h, 19h

Nguyễn Hoàng Thu Hằng

21-2-2008

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Thũy Trúc

21-2-2011

10h, 19h

Phạm Nguyễn Đăng Khoa

21-2-2008

10h, 19h

Quách Dương Hưng Dương

20-2-2012

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Minh Khang

22-2-2011

11h, 20h

Dương Song Khanh

22.2.2008

11h, 20h

Lê Gia Bảo

19-2-2014

11h, 20h

Phạm Trần Thiên Anh

22-2-2014

11h, 20h

Phạm Việt Bách

22-2-2013

11h, 20h

Phan Thũy Trúc

21-2-2013

11h, 20h

Trương Hồ Phương Vy

17-2-2008

11h, 20h

Võ Tuấn An

21-2-2014

11h, 20h

Vũ Hà My

21-2-2009

11h, 20h

 

 

Nhóm từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 02 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Cao Trần Hà My

25-2-2014

8h, 17h

Dương Võ Xuân Nghi

24-2-2009

8h, 17h

Hoàng Ngọc Minh Anh

24-2-2007

8h, 17h

Huỳnh Lê Hà My

23-2-2014

8h, 17h

Lê Mina

25-2-2013

8h, 17h

Ngô Thanh Vân

23-2-2009

8h, 17h

Nguyễn Hữu Thiện

24-2-2011

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Tùng Linh

24-2-2011

8h, 17h

Nguyễn Vương Phương Bách

23-2-2008

8h, 17h

Phạm Linh Đan

24-2-2009

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

BỒ GIA ĐẠT

27.02.2009

9h, 18h

Bùi Bảo Lâm

25-2-2013

9h, 18h

Nguyễn Lê Khải Thư

26-2-2009

9h, 18h

Nguyễn Vũ Khánh Phương

25-2-2009

9h, 18h

Nhân Đông Gia Hưng

25-2-2008

9h, 18h

Shah Minh Trang Alisha

27-2-2012

9h, 18h

Trần Ngọc Thùy Dương

25-2-2007

9h, 18h

Trần Phú Đông

25-2-2010

9h, 18h

Trần Trọng Tường Vy

23-2-2009

9h, 18h

Võ Xuân An

25-2-2009

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Nguyễn Minh Long

28-2-2012

10h, 19h

Lê Hoàng Thái

28-2-2009

10h, 19h

Lê Trần Thiên Ân

28-2-2014

10h, 19h

Lê Trần Thiên Bảo

28-2-2014

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Bảo Thy

23-2-2003

10h, 19h

Nguyễn Vương Nguyên Lâm

 

10h, 19h

Tô Minh Quân

28-2-2012

10h, 19h

Ton That Bao Nguyen

27.02.2013

10h, 19h

Trần Bảo Ngọc

27-2-2009

10h, 19h

Võ Anh Khôi

27-2-2013

10h, 19h

Tin cùng chuyên mục