vn en

Danh Sách "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé" - Tháng 03/2015

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 25/02/2015

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình " Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Hồ Thái Huy sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 03năm 2015.


 Nhóm từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 03 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hồ Thái Huy

2-3-2008

8h, 17h

Hứa Nguyễn Minh Trí

1-3-2012

8h, 17h

Huỳnh Khôi Nguyên

1-3-2008

8h, 17h

La Nguyễn Minh Khoa

2-3-2008

8h, 17h

Lương Khánh Hoàng

1-3-2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Minh Mẫn

2-3-2010

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Yến Thanh

1-3-2012

8h, 17h

Nguyễn Phước Quý Toàn

1-3-2011

8h, 17h

Tôn Thanh Vân

2-3-2012

8h, 17h

Trần Ngọc Trâm Anh

1-3-2012

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Huỳnh Gia Hân

6-3-2007

9h, 18h

Đinh Nguyễn Anh Hào

3-3-2011

9h, 18h

Đỗ Gia Hân

3-3-2013

9h, 18h

Đoàn Trần Quốc Khánh

5-3-2012

9h, 18h

Lê Phương Thảo Nguyên

5-3-2012

9h, 18h

Nguyễn Hồng Hạnh Như

5-3-2014

9h, 18h

Nguyễn Lê Sơn Nam

4-3-2014

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Diệp

6-3-2010

9h, 18h

Võ Minh Thìn

3-3-2013

9h, 18h

Võ Tú Anh

2-3-2009

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Khánh Ngọc

8-3-2009

10h, 19h

Nguyễn Duy Tân

8-3-2009

10h, 19h

Nguyễn Hoàng Duy

7-3-2009

10h, 19h

Nguyễn Thành Phát

6-3-2010

10h, 19h

Trần Hoa Phương Nguyên

8-3-2009

10h, 19h

Tran Hoang Long

8-3-2012

10h, 19h

Trương Khánh Châu

7-3-2008

10h, 19h

Văn Ngọc Thũy Tiên

8-3-2010

10h, 19h

 

 

 Nhóm từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 03 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Ngọc Quỳnh Anh

9-3-2007

8h, 17h

Đỗ Lê Ngọc Hân

9-3-2008

8h, 17h

Nguyễn Gia Khánh

11-3-2008

8h, 17h

Nguyễn Huy Hoàng

12-3-2008

8h, 17h

Nguyễn Minh Anh

11-3-2013

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Gia Hân

11-3-2011

8h, 17h

Phạm Thị Bình An

12-3-2011

8h, 17h

Thái Thanh Trúc

10-3-2010

8h, 17h

Trần Khôi Nguyên 

11-3-2011

8h, 17h

Trịnh Lâm Kỳ

13-3-2012

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đào Quang Tùng

14-3-2006

9h, 18h

Khấu Nguyễn Mỹ Trinh

13-3-2010

9h, 18h

Lâm Tuấn Khang

15-3-2011

9h, 18h

Lê Trương Bảo Hân

14-3-2011

9h, 18h

Nguyễn Đăng Khôi

15-3-2013

9h, 18h

Nguyễn Huỳnh Lâm

13-3-2012

9h, 18h

Nguyễn Thành Tài

14-3-2011

9h, 18h

Phạm Ngọc Linh Thi

13-3-2010

9h, 18h

PHẠM NGỌC TƯỜNG VÂN

12-3-2005

9h, 18h

Phan Lê Anh Thư

14-3-2008

9h, 18h

Vũ Thành Chí

14-3-2010

9h, 18h

 

 

Nhóm từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 03 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Thanh Phương

16-3-2014

8h, 17h

Đặng Thanh Sơn

16-3-2014

8h, 17h

Huỳnh Mỹ Phụng

16-3-2013

8h, 17h

Lâm Hoàng Long

17-3-2012

8h, 17h

Lê Bảo Ngọc

16-3-2011

8h, 17h

Nguyễn Huỳnh Châu

19-3-2011

8h, 17h

Nguyễn Minh Thư

17-3-2012

8h, 17h

Nguyễn Trần Trung Kiên

16-3-2012

8h, 17h

Phạm Ngọc Bảo Hân

18-3-2007

8h, 17h

Võ Ngọc Uyên Thi

18-3-2011

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Lê Kiều

22-3-2013

9h, 18h

Lê Nguyễn Quốc Lâm

22-3-2009

9h, 18h

lý trần ý nhi

20-3-2013

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Thủy Trúc

21-3-2011

9h, 18h

Nguyễn Lê Khánh Du

21-3-2011

9h, 18h

Trần Lê Gia Long

20-3-2007

9h, 18h

Ưng Huỳnh Đức Phát

20-3-2014

9h, 18h

 

 

Nhóm từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Ngô Phạm Quỳnh Như

27-3-2011

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Khôi

26-3-2009

8h, 17h

Nguyễn Phạm Hoàng Hưng

24-3-2011

8h, 17h

Nguyễn Quỳnh Bảo Trâm

23-3-2012

8h, 17h

Nguyễn Thị Ánh Loan

23-3-2007

8h, 17h

Nguyễn Trần Mai Trân

26-3-2012

8h, 17h

Trần Ngọc Gia Nhi

26-3-2012

8h, 17h

Võ Hoàng Báo Thiên

24-3-2012

8h, 17h

Võ Hồng Quang

25-3-2012

8h, 17h

Vũ Hoàng Quỳnh Như

25-3-2009

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

HOÀNG NHẬT PHƯƠNG THÙY

30-3-2006

9h, 18h

Lê Ngọc Bảo Thi

31-3-2013

9h, 18h

Lữ Nhật Duy

30-3-2009

9h, 18h

Ngô Đào Vy Anh

29-3-2011

9h, 18h

Nguyễn Mạnh Tuấn

27-3-2012

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

30-3-2008

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Nhi

27-3-2013

9h, 18h

Nguyễn Phương Trúc

29-3-2008

9h, 18h

Phạm Long Trí Bảo

28-3-2012

9h, 18h

Phan Nguyễn Phương Lam

30-3-2013

9h, 18h

Trần Phương Lâm

28-3-2007

9h, 18h

Tin cùng chuyên mục