vn en

Thông Báo Về "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé" - Tháng 04/2015

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 30/03/2015

Do xảy ra trục trặc kỹ thuật từ phía sản xuất nên chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật tháng 04 sẽ dời ngày phát trailer các bé ở tuần thứ tư sang ngày 25/04/2015 . Lịch phát sóng trailer chúc mừng sinh nhật của các bé trong tháng 4 này sẽ thay đổi như sau

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Bùi Thanh Thịnh sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 04 năm 2015.


Nhóm từ ngày 05 đến ngày 12 tháng 04 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Thanh Thịnh

3-4-2008

8h, 17h

Đặng Thanh Hà

2-4-2008

8h, 17h

Đặng Thành Phát

2-4-2011

8h, 17h

Đỗ Bảo Khánh Tường

1-4-2013

8h, 17h

Hà Thị Bảo Trâm

5-4-2014

8h, 17h

Hồ Võ Thiên An

2-4-2011

8h, 17h

Lê Đặng Thảo Vy

2-4-2014

8h, 17h

Lê Huỳnh Thanh Trúc

1-4-2005

8h, 17h

Lê Nguyên Khôi

3-4-2011

8h, 17h

Nguyễn Đào Tuấn Anh

3-4-2009

8h, 17h

Le Van Phu

5-4-2009

8h, 17h

Trần Bảo Hân

4-4-2011

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Kim Thanh Mai

5-4-2009

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Bảo Chi

4-4-2013

9h, 18h

Nguyễn Quý Dương

3-4-2010

9h, 18h

Nguyễn Trương Hoàng Thư

4-4-2009

9h, 18h

Nguyễn Vũ Thái Lâm

1-4-2013

9h, 18h

Phạm Ngọc Khiêm

4-4-2009

9h, 18h

Phan Tấn Phát

2-4-2014

9h, 18h

Phí Hoàng Ngân Giang

1-4-2012

9h, 18h

Tăng Bình Minh

1-4-2010

9h, 18h

Tô Nguyễn Toàn Thắng

2-4-2007

9h, 18h

Lê Hùng Phúc

2-4-2013

9h, 18h

Nguyễn đặng xuân uyên

1.4.2011

9h, 18h

Trần Bình Minh

4-4-2014

9h, 18h

 

 

Nhóm từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 04 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Phạm Hoàng Minh

9-4-2012

8h, 17h

Đàm Thùy Như Phúc

6-4-2013

8h, 17h

Đặng Diểm Phúc

10-4-2011

8h, 17h

Đào Phi Long

8-4-2012

8h, 17h

Hồ Hoàng Phương Linh

11-4-2014

8h, 17h

Hồ Ngọc Bảo Nghi

6-4-2009

8h, 17h

Lê Nguyễn Hương Trà

11-4-2012

8h, 17h

Lý Minh Quang Hưng

8-4-2008

8h, 17h

Mã Ngọc Xuân Nghi

6-4-2011

8h, 17h

Ngô Phạm Đông Nghi

7-4-2009

8h, 17h

Hồ Tịnh Bảo Châu

2-4-2013

8h, 17h

Vũ Đỗ Vân Quỳnh

11-4-2009

8h, 17h

 

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Hoàng Phương Chi

6-4-2009

9h, 18h

Lê Nguyễn Anh Khoa

10-4-2006

9h, 18h

Nguyễn Hồ Gia Huy

11-4-2014

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Phương Linh

9-4-2009

9h, 18h

Nguyễn Minh Tiến

6-4-2007

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Xuân Nhi

6-4-2008

9h, 18h

Nguyễn Thành Trung

11-4-2009

9h, 18h

Phạm Linh Chi

12-4-2014

9h, 18h

Phan Nguyễn Ngọc Thiên Phú

8-4-2014

9h, 18h

Phùng Gia Khánh

7-4-2013

9h, 18h

Trần Bảo Ngọc

11-4-2007

9h, 18h

Võ Nam Quyền

8-4-2011

9h, 18h

Võ Thy Kim Ngân

9-4-2010

9h, 18h

 

Nhóm từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 04 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Ngọc Như Trâm

17-4-2012

8h, 17h

Đỗ Trần Khôi Nguyên

18-4-2005

8h, 17h

Dương Ngọc Hân

19-4-2012

8h, 17h

Hà Vũ Gia Nghi

18-4-2011

8h, 17h

Hồ Duy Minh

15-4-2007

8h, 17h

Lâm Nguyễn Quỳnh Anh

19-4-2004

8h, 17h

Lê Bảo Long

19-4-2014

8h, 17h

Lê Bảo Ngân

17-4-2011

8h, 17h

Lê Mạnh Khang

19-4-2011

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Lê Nguyễn Trí Thiện

15-4-2009

9h, 18h

Lê Phan Gia Bảo

17-4-2008

9h, 18h

Lý Hân Hân

14-4-2011

9h, 18h

Mai Vũ Thanh Nhã

15-4-2011

9h, 18h

Ngô Quốc Thắng

15-4-2008

9h, 18h

Nguyễn Đức Tâm Trinh

14-4-2009

9h, 18h

Nguyễn Huỳnh Trâm

18-4-2008

9h, 18h

Nguyễn Quốc Minh Khôi

19-4-2007

9h, 18h

Nguyễn Thanh Hải

18-4-2008

9h, 18h

Nguyễn Trần Minh Anh

26-4-2009

9h, 18h

Nguyễn Lê Trúc Uyên

20-4-2010

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Dao Myryane

18.04.2007

10h, 19h

Đỗ Như Thúy Ngân

12-4-2012

10h, 19h

Nguyễn Võ Ngọc Quỳnh Như

16-4-2009

10h, 19h

Phạm Ngọc Thy Trân

18-4-2010

10h, 19h

Phạm Trần Khánh Châu

16-4-2010

10h, 19h

Phan Lê Nhã Kỳ

14-4-2009

10h, 19h

Phùng Thị Huệ

19-4-2008

10h, 19h

Trần Duy Anh

19-4-2007

10h, 19h

Trần Quốc Bảo

17-4-2007

10h, 19h

Trần Quỳnh Như

18-4-2012

10h, 19h

 

 

Nhóm từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 04 năm 2015


 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Lê Ngọc Duyên

25-4-2007

8h, 17h

Hà Thị Bảo Châu

29-4-2008

8h, 17h

Hoàng Lê Minh Quân

23-4-2012

8h, 17h

Huỳnh Thảo Ngân

24-4-2011

8h, 17h

Lê Hoàng Minh Huy

22-4-2008

8h, 17h

Lê Nguyễn Bảo Nhi

25-4-2014

8h, 17h

Lương Thi Đình

24-4-2010

8h, 17h

Mayo Tiffany Trinh

25-4-2007

8h, 17h

Ngô Thiên Tuấn

23-4-2013

8h, 17h

Nguyễn Anh Khôi

24-4-2008

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Trương Ý Như

22-4-2011

9h, 18h

Nguyễn Đức Huy

27-4-2009

9h, 18h

Nguyễn Huỳnh Như Ngọc

28-4-2013

9h, 18h

Nguyễn Lê Vy

30-4-2011

9h, 18h

Nguyễn Mộng Triều Mẫn

26-4-2011

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Mai Thanh

26-4-2010

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Tường Vy

27-4-2011

9h, 18h

Nguyễn Nhật Thành

26-4-2013

9h, 18h

Nguyễn Thanh Duy

24-4-2010

9h, 18h

Nguyễn Thành Huy Anh

26-4-2006

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Thanh Tuyền

21-4-2011

10h, 19h

Nguyễn Trần Trường An

21-4-2010

10h, 19h

Nguyễn Việt Trường

26-4-2007

10h, 19h

Nguyễn Vũ Đăng Khoa

26-4-2010

10h, 19h

Phạm Đăng Phúc

22-4-2009

10h, 19h

Tất Sở Ân

25-4-2013

10h, 19h

Trần Đỗ Khánh An

22-4-2011

10h, 19h

Trần Hoàng Khang

22-4-2012

10h, 19h

Trần Lưu Hạnh My

22-4-2012

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Mai Phuong

24-4-2012

11h, 20h

Lê Nguyễn Hà Vy

24.4.2009

11h, 20h

Nguyễn Hoàng Thiên

30-4-2012

11h, 20h

Trần Minh Quân

30-4-2012

11h, 20h

Trần Tất Khai

26-4-2008

11h, 20h

Trịnh Ngọc Uyên Phương

20-4-2011

11h, 20h

Võ Hồ Hồng Ngọc

29-4-2008

11h, 20h

Võ Hoàng Thiên Thư

22-4-2013

11h, 20h

Võ Huỳnh Thế Anh

23-4-2005

11h, 20h

Võ Vinh Quang

23-4-2008

11h, 20h

Tin cùng chuyên mục