vn en

Danh Sách "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé" - Tháng 07/2015

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 29/06/2015

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình " Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Đặng Thị Quỳnh Anh sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 07năm 2015.

 

Nhóm từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 07 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Thị Quỳnh Anh

1-7-2008

8h, 17h

Đào Ngọc Trâm Anh

1-7-2009

8h, 17h

Huỳnh Tấn Minh

2-7-2010

8h, 17h

Nguyễn Đỗ Hoàn Hảo

2-7-2012

8h, 17h

Nguyễn Hà Khánh Linh

1-7-2014

8h, 17h

Nguyễn Hiếu Nghĩa

2-7-2011

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Xuân Yến

1-7-2014

8h, 17h

Phạm Ngọc Bảo Châu

2-7-2014

8h, 17h

Phan Quốc Hưng

2-7-2013

8h, 17h

Trần Như Phúc

1-7-2008

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Ngọc Hà Linh

4-7-2008

9h, 18h

Lâm Vũ Duy Phúc

4-7-2013

9h, 18h

Lê Nguyễn Anh Duy

5-7-2012

9h, 18h

Lê Nguyễn Ngọc Duy

5-7-2012

9h, 18h

Nguyễn Đoàn Thanh Nguyên

4-7-2011

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Gia Hân

3-7-2009

9h, 18h

Phan Quốc Thiên

3-7-2013

9h, 18h

Trần Hoàng Trí

2-7-2014

9h, 18h

Trần Ngọc Mai Anh

5-7-2012

9h, 18h

Trần Vũ Diểm My

4-7-2006

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Ngọc Mai Thy

3-7-2012

10h, 19h

Nguyễn Quốc Lâm

5-7-2012

10h, 19h

Nguyễn Thuỵ Quỳnh Anh

5-7-2008

10h, 19h

Phạm Tiểu Gia Linh

5-7-2014

10h, 19h

Tăng Thúy Doanh

4-7-2006

10h, 19h

Trần Ngọc Quỳnh Như

5-7-2010

10h, 19h

Trịnh Ngọc Như Ý

5-7-2013

10h, 19h

 

Nhóm từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 07 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Nam Phương

8-7-2012

8h, 17h

Bùi Ngân Khánh

7-7-2013

8h, 17h

Bùi Phương Anh

7-7-2010

8h, 17h

Huỳnh Bảo Ân

6-7-2013

8h, 17h

Nguyễn Thị Kim Hoa

6-7-2011

8h, 17h

Nguyễn Thuỵ Quỳnh Anh

5-7-2008

8h, 17h

Phan Minh Trí

7-7-2014

8h, 17h

Trần Anh Huy

10-7-2013

8h, 17h

Trịnh Hoàng Ân

9-7-2013

8h, 17h

Văn Thiên Hương

9-7-2012

8h, 17h

Võ Hồng Thiên Ngọc

11-7-2013

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Chung Minh Thư

  9-7-2008

9h, 18h

Dương Minh Hãi

9-7-2009

9h, 18h

Lê Kim Ngân

10-7-2012

9h, 18h

Lê Phạm Huy Phát

9-7-2006

9h, 18h

Lê Phương Quỳnh

6-7-2009

9h, 18h

Lê Tuệ Mi

8-7-2006

9h, 18h

Mai Ngọc Khánh An

8-7-2009

9h, 18h

Ngô Yến Ngọc

8-7-2008

9h, 18h

Nguyễn Quỳnh Hương

8-7-2009

9h, 18h

Trần Minh Quang

8-7-2010

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Trọng Nghĩa

  12-7-2010

10h, 19h

Lưu Thái Phụng

12-7-2009

10h, 19h

Lý Uyên Uyên

11-7-2009

10h, 19h

Nguyễn Công Trí

10-7-2014

10h, 19h

Nguyễn Gia Khiêm

12-7-2013

10h, 19h

Nguyễn Hồ Khánh Ngọc

10-7-2010

10h, 19h

Nguyễn Khánh Ngọc

11-7-2013

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Anh Thư

7-7-2006

10h, 19h

Nguyễn Như Quỳnh

11-7-2012

10h, 19h

Nguyễn Vũ Gia Quý

11-7-2011

10h, 19h

Phan Tuấn Kiệt

11-7-2014

10h, 19h

Trần Ngọc Quỳnh Trân

11-7-2012

10h, 19h

 

Nhóm từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 07 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Nguyễn Phương Linh

15-7-2013

8h, 17h

Dương Minh Thắng

13-7-2010

8h, 17h

Hà Phan Tuệ Nhi

15-7-2013

8h, 17h

Nguyễn Tiến Dũng

14-7-2006

8h, 17h

Phan Nguyễn Quốc Trí

12-7-2010

8h, 17h

Tăng Thúy Đình

14-7-2012

8h, 17h

Trần Gia Phát

13-7-2012

8h, 17h

Trần Minh Khang

13-7-2012

8h, 17h

Trần Trọng Tâm

14-7-2012

8h, 17h

Võ Duy Minh Nhật

14-7-2009

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Lê Hồ Anh Khoa

16-7-2011

9h, 18h

Lê Nguyễn Thành Danh

15-7-2013

9h, 18h

lê quanghuy

11.07.2013

9h, 18h

Lương Thị Ngọc Hân

16-7-2012

9h, 18h

Ngô Gia Phúc

15-7-2010

9h, 18h

Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh

16-7-2007

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Thùy Dương

15-7-2008

9h, 18h

Trần Đức Tiến

15-7-2014

9h, 18h

Trần Hoàng Nhật Anh

16-7-2012

9h, 18h

Trương Khải My

15-7-2010

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Trần Gia Bảo

19-7-2011

10h, 19h

Huỳnh Gia Bảo

19-7-2008

10h, 19h

Huỳnh Minh Quân

18-7-2009

10h, 19h

huỳnh ngọc bào châu

17.7.2006

10h, 19h

Lê Nguyễn Anh Nhi

18-7-2012

10h, 19h

Lê Nguyễn Bảo Trân

18-7-2008

10h, 19h

Nguyễn Đình Phúc

17-7-2013

10h, 19h

Nguyễn Phúc An

18-7-2009

10h, 19h

Nguyễn Quốc Khang

19-7-2009

10h, 19h

Nguyễn Tấn Phong Vũ

19-7-2008

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Hữu Trí

19-7-2014

11h, 20h

Phạm Lê Minh Phúc

19-7-2013

11h, 20h

Phan Thị Kim Cúc

19-7-2009

11h, 20h

Trần Ngọc Phương Vy

19-7-2012

11h, 20h

Trần Nguyễn Tuấn Kiệt

19-7-2008

11h, 20h

 

Nhóm từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 07 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Nguyễn Khoa Nam

20-7-2010

8h, 17h

Huỳnh Tấn Gia An

21-7-2011

8h, 17h

Lê Đức Minh Khang

21-7-2011

8h, 17h

Lê Nhật Huy

20-7-2009

8h, 17h

Lê Thái Quỳnh Như

26-07-2005

8h, 17h

Nguyễn Đình Anh Duy

20-7-2011

8h, 17h

Nguyễn Khả Vy

21-7-2007

8h, 17h

Nguyễn Minh Ánh

21-7-2011

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Linh

20-7-2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Nhã Khang

26-07-2009

8h, 17h

Nguyễn Thái Bình

20-7-2010

8h, 17h

Phan Gia Linh

21-7-2008

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Phan Huy Hoàng

24-7-2007

9h, 18h

Ngô Quang Thắng

24-7-2012

9h, 18h

Nguyễn Đình Anh Thư

20-7-2011

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Bảo Trân

24-7-2012

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Phương Vy

26-7-2014

9h, 18h

Nguyễn Huy Khôi

26-7-2008

9h, 18h

Nguyễn Khánh Hưng

22-7-2013

9h, 18h

Nguyễn Phương Bảo Ngọc

22-7-2011

9h, 18h

Nguyễn Thái Thành Đạt

23-7-2006

9h, 18h

Phan Ngọc Trâm Anh

24-7-2013

9h, 18h

Phan Tường Anh

23-7-2006

9h, 18h

Trần Khánh Thư

22-7-2012

9h, 18h

Trần Ngọc Tuấn Kiệt

20-7-2013

9h, 18h

Trần Nguyễn Huyền Trân

26-7-2014

9h, 18h

Trần Quang Huy

22-7-2014

9h, 18h

 

Nhóm từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Hoàng Khang

28-7-2014

8h, 17h

Đào Thị Thanh Hằng

28-7-2013

8h, 17h

hồ huỳnh kim ngân

27.7.2004

8h, 17h

Huỳnh Bách Hợp

29-7-2013

8h, 17h

Lê Minh Quân

27-7-2010

8h, 17h

Lê Thái Quỳnh Như

26-07-2005

8h, 17h

Ngô Nhất Nghi

27-7-2007

8h, 17h

Nguyễn Thành Phúc An

27-7-2013

8h, 17h

Trần Lê Huỳnh Duyên

28-7-2011

8h, 17h

Vũ Hoàng Gia Hưng

27-7-2012

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Lâm Phương Khánh

31-7-2007

9h, 18h

Huỳnh Ngọc Ngân

31-7-2012

9h, 18h

Huỳnh Nguyên Khôi

30-7-2014

9h, 18h

Nguyễn Châu Minh Khánh

29-7-2013

9h, 18h

Nguyễn Đăng Anh Nguyên

28-7-2013

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

29-7-2013

9h, 18h

Nguyễn Phi Long

30-7-2009

9h, 18h

Nguyễn Thị Mỹ Chi

30-7-2013

9h, 18h

Phạm Quế Bảo Trân

31-7-2012

9h, 18h

 

Tin cùng chuyên mục