vn en

Danh Sách "Chúc Mừng Sinh Nhật" - Tháng 08/2015

Thích
Thích: 1
Cập nhật: 28/07/2015

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Phuoc Tran Nguyen Khang sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 08 năm 2015.

 

Nhóm từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 08 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Phuoc Tran Nguyen Khang

02.08.07

8h, 17h

Hồ Hữu Trí

4-8-2008

8h, 17h

Nguyễn Bùi Thiên Phúc

1-8-2011

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Huy

2-8-2008

8h, 17h

Nguyễn Khánh Duy

4-8-2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Tường Vy

3-8-2012

8h, 17h

Phan Ngọc Phương Trinh

1-8-2006

8h, 17h

Tô Trần Nhã Uyên

2-8-2005

8h, 17h

Trần Huỳnh Quốc Vũ

2-8-2008

8h, 17h

Trần Nguyễn Đăng Khoa

1-8-2007

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Lê Hoàng Long

6-8-2005

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Tâm An

6-8-2005

9h, 18h

Nguyễn Trần Ngọc Ánh

4-8-2008

9h, 18h

Nguyễn Trúc Quỳnh Đan

6-8-2009

9h, 18h

Nguyễn Trương Mai Quỳnh

4-8-2013

9h, 18h

Tong Truc My Kim

6-8-2006

9h, 18h

Trần Hải Quân

5-8-2012

9h, 18h

Trần Vũ Minh Thư

5-8-2007

9h, 18h

Trương Khả Vy

6-8-2009

9h, 18h

Vương Duy An

5-8-2012

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Cao Vũ Anh Tuấn

8-8-2008

10h, 19h

Hà Thiên Phúc

8-8-2011

10h, 19h

Khưu Tạng Khôi Nguyên

8-8-2012

10h, 19h

Nguyễn Ngô Hoàng Phúc

7-8-2008

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

8-8-2005

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

7-8-2010

10h, 19h

  Phan Ngọc Thảo Uyên

7-8-2012

10h, 19h

Tăng Quang Huy

7-8-2005

10h, 19h

Trần Lê Hưng Lợi

6-8-2011

10h, 19h

Trần Ngọc Phương Trinh

8-8-2011

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Ngọc Thanh Thảo

9-8-2009

11h, 20h

La Trần Trúc Quỳnh

9-8-2014

11h, 20h

Nguyễn Anh Quang

8-8-2008

11h, 20h

Nguyễn Huỳnh Đông Anh

8-8-2012

11h, 20h

Thái Đình Hiếu

8-8-2008

11h, 20h

Trần Đăng Khoa

9-8-2013

11h, 20h

  Trần Ngọc Minh Thư

9-8-2011

11h, 20h

Trần Quang Khải

8-8-2014

11h, 20h

 

 

 

Nhóm từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 08 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Diệp Thắng Nam

10-8-2013

8h, 17h

Hoàng Đức Tùng

10-8-2011

8h, 17h

Nguyễn Đặng Ngọc Nhiên

11-8-2012

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Yến Nhi

10-8-2005

8h, 17h

Nguyễn Thùy Trang

11-8-2011

8h, 17h

Phạm Đức Khải

10-8-2013

8h, 17h

Phạm Quốc Bảo

10-8-2006

8h, 17h

Tạ Thanh Mai

11-8-2010

8h, 17h

Tống Lâm Minh Thanh

10-8-2010

8h, 17h

Trần Nguyễn Ngọc Hân

11-8-2012

8h, 17h

VÕ THÁI XUÂN NGHI

14-8-2008

8h, 17h

Vũ Ngọc Bảo Trân

11-8-2007

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

An Minh Khang

14-8-2014

9h, 18h

Bùi Phan Tú Anh

14-8-2009

9h, 18h

Lê Hà Thảo My

13-8-2014

9h, 18h

Lê Thụy Hồng Ân

12-8-2014

9h, 18h

Mai Gia Khang

12-8-2012

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Bảo Minh

13-8-2007

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Bảo Vy

13-8-2007

9h, 18h

Nguyễn Khải Uy

11-8-2014

9h, 18h

Phạm Thành Long

13-8-2012

9h, 18h

Phạm Trần Hoàng Tuấn Anh

12-8-2007

9h, 18h

Trần Vũ Thanh Ngân

11-8-2006

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Thế Sơn

 16-8-2011

10h, 19h

Đỗ Kháng Đông

15-8-2008

10h, 19h

Lê Nguyễn Phương An

15-8-2014

10h, 19h

Lê Nguyễn Thiên Bình

15-8-2012

10h, 19h

Lê Quang Huy Hoàng 

16-8-2010

10h, 19h

Mạc Thị Hà My

16-8-2008

10h, 19h

Ngô Minh Hồng

15-8-2007

10h, 19h

Nguyễn Bảo Nghi

16-8-2013

10h, 19h

Nguyễn Hiếu Thông

15-8-2005

10h, 19h

Nguyễn Quang Minh

13-8-2010

10h, 19h

Nguyễn Quốc Phong

16-8-2011

10h, 19h

 

 

 

 

Nhóm từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 08 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Chu Nguyễn Quỳnh Như

18-8-2012

8h, 17h

Đỗ Thiện Bảo

18-8-2014

8h, 17h

Lý Hiểu Di

19-8-2010

8h, 17h

Nguyễn Phương Vy

17-8-2010

8h, 17h

Nguyễn Quốc Đạt

20-8-2012

8h, 17h

Nguyễn Thái Bảo Ngọc

18-8-2012

8h, 17h

Nguyen Tuong Phat  

17-8-2014

8h, 17h

Trần Nguyễn Hoàng Yến

17-8-2007

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Chiêu Phương Khang

21-8-2014

9h, 18h

Đinh Võ Kim Yến

21-8-2005

9h, 18h

Lê Cao Hoàng Hảo

21-8-2012

9h, 18h

Ngô Ngọc Nguyên Ngân

20-8-2007

9h, 18h

Nguyễn Bảo Lâm

21-8-2009

9h, 18h

Nguyễn Đình Trí

21-8-2014

9h, 18h

Nguyễn Khả Hân

20-8-2012

9h, 18h

Nguyễn Thanh Thảo Nhi

20-8-2010

9h, 18h

Phạm Y Dĩnh

21-8-2014

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Song Cát Tường

22-8-2013

10h, 19h

Nguyễn Trần Gia An

22-8-2011

10h, 19h

Nguyễn Vũ Phương Linh

23-8-2011

10h, 19h

Nguyễn Vương Thùy Anh

23-8-2014

10h, 19h

Phạm Nguyễn Hà Anh

23-8-2009

10h, 19h

Phan Nguyễn Quốc Thịnh

23-8-2012

10h, 19h

Tống Phước Thiện

22-8-2008

10h, 19h

Trần Gia Khang

22-8-2013

10h, 19h

Vũ Duy Khang

23-8-2010

10h, 19h

 

 

 

Nhóm từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Hồng Ngọc

24-8-2011

8h, 17h

Mã Thanh Như Ngọc

24-8-2012

8h, 17h

Nguyễn Bảo Long

24-8-2014

8h, 17h

Nguyễn Thành Quang

24-8-2010

8h, 17h

Phạm Nguyễn Châu Anh

24-8-2010

8h, 17h

Trần Gia Bảo

18-8-2006

8h, 17h

Trần Gia Tịnh Văn

24-8-2013

8h, 17h

Trần Phan Nhật Bảo

24-8-2008

8h, 17h

Trịnh Trần Phi Yến

24-8-2008

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Dzoãn Ngọc Phương Linh

27-8-2012

9h, 18h

Lê Đức Thiên Phúc

27-8-2011

9h, 18h

Lê Nguyễn Nhật Minh

26-8-2012

9h, 18h

Mã Ngọc Minh Châu

25-8-2009

9h, 18h

Nguyễn Quốc Hào

27-8-2012

9h, 18h

Nguyễn Trần Gia Khang

25-8-2007

9h, 18h

Phan Minh Nghĩa

25-8-2007

9h, 18h

Phan Ngọc Như Quỳnh

25-8-2012

9h, 18h

Trần Phương Anh

25-8-2011

9h, 18h

Trương Thái Anh

25-8-2011

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Võ Quốc Việt

27-8-2011

10h, 19h

Hà Nguyễn Rita

28-8-2010

10h, 19h

Hữu Hứa Quốc Bảo

28-8-2012

10h, 19h

Lê Thùy Dương

28-8-2013

10h, 19h

Phan Thanh Thiên Tài

28-8-2010

10h, 19h

Phan Trần Long

28-8-2012

10h, 19h

Trương An Phú

27-8-2010

10h, 19h

Võ Minh Trí

29-8-2011

10h, 19h

Vũ Minh Châu

25-8-2006

10h, 19h

Vũ Vân Trang

28-8-2011

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Cao Bảo Quyên

30-8-2010

11h, 20h

Hà Gia Hưng

31-8-2012

11h, 20h

Huỳnh Hy Linh

29-8-2009

11h, 20h

Lê Minh Khang

28-8-2009

11h, 20h

Lê Nguyễn Đức Huy

28-8-2013

11h, 20h

Nguyễn Khả Doanh

31-8-2013

11h, 20h

Phùng Hữu An Tường

30-8-2011

11h, 20h

Thạch Như Quỳnh

29-8-2012

11h, 20h

Tống Phước Anh Thư

29-8-2011

11h, 20h

Tin cùng chuyên mục

vn

Ruaquocte

13/08/2015

Muốn xem chương trình chúc mừng sinh nhật của em trên wed thì vào đâu xem vậy!

vn

Kênh TH SaoTV

13/08/2015

Bạn có thể vào phần Video, mục Chương Trình SaoTV để xem lại nhé. :)

vn

Lê Nguyễn Nguyên Khang

15/08/2015

Kênh saotv ơi tuyệt đỉnh yoyo có mấy tập phim vậy? Con mún bít hihi?!

vn

Tran Nguyen Phuong Uyen

15/08/2015

ngay 15/7 am lich la sinh con