vn en

Danh Sách Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 09/ 2015

Thích
Thích: 2
Cập nhật: 27/08/2015

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Cao Thiên Kim sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 09 năm 2015.

Xem thêm cách gửi ảnh đăng ký “Chúc mừng sinh nhật của em” 

 

 

Nhóm từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 09 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Cao Thiên Kim

1-9-2014

8h, 17h

Đinh Bảo Châu

1-9-2011

8h, 17h

Huỳnh Kim Ngân

1-9-2008

8h, 17h

Lê Minh Trang

2-9-2013

8h, 17h

Lê Võ Quỳnh Như

2-9-2013

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

2-9-2007

8h, 17h

Nguyễn Nhật Toàn

3-9-2006

8h, 17h

Nguyễn Tiến Nam

3-9-2014

8h, 17h

Nguyễn Trung Quân

3-9-2010

8h, 17h

Võ Châu Thảo Mi

2-9-2010

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Quang Huy

4-9-2011

9h, 18h

Lê Minh Triết

3-9-2013

9h, 18h

Lê Ngọc Gia Hân

3-9-2011

9h, 18h

Lê Nguyễn Ngọc Anh

3-9-2008

9h, 18h

Lý Hữu Nhân

4-9-2008

9h, 18h

Nguyễn Lan Anh

3-9-2011

9h, 18h

Nguyễn Trần Hồng Nhiên

3-9-2013

9h, 18h

Phạm Bảo Duy Minh

3-9-2011

9h, 18h

Trần Cẩm Hào

3-9-2012

9h, 18h

Trương Quốc Khánh

2-9-2010

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Ngụy Đức Tài

6-9-2008

10h, 19h

Nguyễn Đình Nhật Duy

4-9-2008

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Trúc Hân

4-9-2013

10h, 19h

Nguyen Tuong Huy 

6-9-2011

10h, 19h

Phan Thái Ngọc

6-9-2011

10h, 19h

Thái Phan Anh Tuấn

8-9-2011

10h, 19h

  Trần Mai Khanh

6-9-2011

10h, 19h

Trần Quốc Hưng

5-9-2013

10h, 19h

Trần Thành Bảo Thái

2-9-2011

10h, 19h

Trịnh Khánh Vy

6-9-2010

10h, 19h

Vũ Nguyễn Tuấn Hùng

5-9-2006

10h, 19h

Vương Khánh Phong

4-9-2013

10h, 19h

 

 

Nhóm từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 09 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyen Minh Vy

7-9-2007

8h, 17h

Dương Hoàng Bữu Như

9-9-2011

8h, 17h

Hoàng Nam Minh Ngọc

8-9-2012

8h, 17h

Lê Hoàng Thiên Nhi

7-9-2012

8h, 17h

Lê Ngọc Thanh Thảo

8-9-2011

8h, 17h

Nguyễn Chí Nguyên

7-9-2011

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Long

7-9-2012

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Thiện Phúc

7-9-2007

8h, 17h

Nguyễn Viết Minh Thư

7-9-2014

8h, 17h

Võ Hoàng Thư Hà

7-9-2011

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Nguyễn Khánh Vân

10-9-2011

9h, 18h

Lê Nguyễn Gia Mỹ

9-9-2014

9h, 18h

Lưu Hoàng Thiên Thái

8-9-2012

9h, 18h

Mỵ Dương Cát Tiên

7-9-2014

9h, 18h

Nguyễn Nguyên Vy

9-9-2013

9h, 18h

Nguyễn Quang Khôi

8-9-2013

9h, 18h

Nguyễn Thanh Uyên

8-9-2009

9h, 18h

Phạm Minh Thiện

9-9-2009

9h, 18h

Phan Nguyễn Khiết Tâm

7-9-2010

9h, 18h

Tôn Ngọc Quỳnh My

9-9-2008

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Lương Ngọc Gia Linh

9-9-2007

10h, 19h

Lương Trần Ý Như

13-9-2011

10h, 19h

Nguyễn Anh Tài

10-9-2012

10h, 19h

Nguyễn Đặng Kim Ngân

13-9-2014

10h, 19h

Nguyễn Nhật Hy

11-9-2009

10h, 19h

Nguyễn Tấn Phát

11-9-2013

10h, 19h

Nguyễn Trung Hiếu

12-9-2014

10h, 19h

Phạm Thiên Kim

13-9-2010

10h, 19h

Phạm Tiến Long

12-9-2012

10h, 19h

Trần An Vy

13-9-2011

10h, 19h

Trương Vũ Ngân Giang

12-9-2012

10h, 19h

Võ Thư Kỳ

13-9-2010

10h, 19h

 
 
 
 
Nhóm từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 09 năm 2015
 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Ngô Gia Hân

14-9-2011

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Lâm

15-9-2014

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Minh

15-9-2006

8h, 17h

Nguyễn Lê Bảo Khang

15-9-2013

8h, 17h

Nguyễn Trúc Quỳnh

14-9-2009

8h, 17h

Thái Đỗ Đăng Khoa

14-9-2012

8h, 17h

Thái Đỗ Đăng Khôi

14-9-2012

8h, 17h

Trần Lý Hải Quỳnh

14-9-2013

8h, 17h

Trần Trung Kiên

15-9-2010

8h, 17h

Võ Thái An

15-9-2011

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Giang Ngọc Lan Hương

18-9-2009

9h, 18h

Nguyễn Châu Lan Anh

18-9-2009

9h, 18h

Nguyễn Đình Bảo Trân

16-9-2009

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Khải

18-9-2007

9h, 18h

Nguyễn Khánh Quân

18-9-2014

9h, 18h

Nguyễn Khánh Vân Trình

17-9-2010

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

15-9-2014

9h, 18h

Phạm Trần Diểm My

16-9-2013

9h, 18h

Trần Minh Sang

15-9-2011

9h, 18h

Zinkin Maria Nguyen

16-9-2011

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hồ Lê Gia Bảo

20-9-2011

10h, 19h

Lâm Thiên Phú

19-9-2013

10h, 19h

Nguyễn Thanh Hoa

20-9-2007

10h, 19h

Nguyễn Thảo My

19-9-2008

10h, 19h

Trần Ngọc Thanh

19-9-2008

10h, 19h

Trần Thanh Vy

20-9-2008

10h, 19h

Trương Bảo Châu

19-9-2012

10h, 19h

Vũ Lê Minh Khôi

18-9-2007

10h, 19h

 

 

Nhóm từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Anh Dũng

24-9-2011

8h, 17h

Nguyễn Dương Khả Di

21-9-2013

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Anh Thư

21-9-2014

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Thảo Ngân

22-9-2009

8h, 17h

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

22-9-2008

8h, 17h

Tô Vĩnh Khang

23-9-2013

8h, 17h

Trần Ngọc Bảo Trân

22-9-2013

8h, 17h

Trương Hoàng Mỹ Duyên

21-9-2013

8h, 17h

Trương Phúc Nguyên

23-9-2013

8h, 17h

Trương Quý Lộc

21-9-2014

8h, 17h

Đỗ Trần Ngàn Thương

21-9-2011

8h, 17h

 

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Ngọc Khánh Linh

24-9-2010

9h, 18h

Đỗ Phước Thịnh

24-9-2009

9h, 18h

Đoàn Võ Hải Yến

24-9-2010

9h, 18h

Hà Nhật Duy

25-9-2007

9h, 18h

Ho Hong Yi

24-9-2014

9h, 18h

Hồ Vũ Thiên Bình

24-9-2008

9h, 18h

Lâm Gia Phát

25-9-2011

9h, 18h

Lê Nhật Châu Minh

21-9-2011

9h, 18h

Lý Trần Quốc

23.9.2007

9h, 18h

Nguyễn Thiên Phúc

22-9-2007

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Mai Phương

26-9-2008

10h, 19h

Hà Minh Khôi

27-9-2008

10h, 19h

Hà Nguyễn Minh Châu

27-9-2010

10h, 19h

Lê Bảo Trân

27-9-2014

10h, 19h

Lưu Tạ Gia Bảo

25-9-2010

10h, 19h

Mã Thanh Hoàng

26-9-2012

10h, 19h

Nguyễn Dương Khả Nhiên

26-9-2011

10h, 19h

Phạm Ngọc Bảo Châu

25-9-2011

10h, 19h

Trương Thiên Hạo

24-9-2008

10h, 19h

Võ Thái Quang Vinh

25-9-2011

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Vo Tran Uyen Phuong

30-09-2002

11h, 20h

Lê Hoàng Trường Phát

27-09-2008

11h, 20h

Lê Nguyễn Tường Vy

29-9-2011

11h, 20h

Ngô Lam Phương

28-9-2009

11h, 20h

Nguyễn Cát Anh

26-9-2013

11h, 20h

Nguyễn Đình Minh Phúc

27-9-2012

11h, 20h

Nguyễn Lê Quang

29-9-2013

11h, 20h

Phạm Tường Nguyên

29-9-2011

11h, 20h

Phan Minh Vĩnh Tường

27-9-2012

11h, 20h

Trần Ngọc Phương Nghi

28-9-2009

11h, 20h

Trần Quốc Nhật

29-9-2012

11h, 20h

Võ Ngọc Thiên Kim

29-9-2012

11h, 20h

Võ Văn Phong

27-9-2010

11h, 20h

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

vn

Nguyễn Ngọc Mỹ Dung

29/08/2015

Minh muon đang ky cho be nha minh co sinh nhat vao 15/9 nay thi phai đang ky lam sao stv oi

vn

Kênh TH SaoTV

31/08/2015

Chào bạn, Bạn click vào link mới cập nhật cách đăng ký phía trên hoặc tham khảo theo link sau nhé! http://saotv.vn/Home/ArticleDetail?id=124287 Cám ơn bạn đã quan tâm đến chương trình