vn en

Danh Sách Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10/ 2015

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 25/09/2015

Vì lý do kỹ thuật nên chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật tháng 10 năm 2015 sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 05/10/2015. SaoTV chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này và mong quý khán giả thông cảm!

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Nguyễn Đặng Ánh Dương sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 10 năm 2015.

Xem thêm cách gửi ảnh đăng ký “Chúc mừng sinh nhật của em”

 

 

Nhóm từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 10 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Đặng Ánh Dương

1-10-2011

8h, 17h

Nguyễn Đăng Khoa

2-10-2012

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi

1-10-2009

8h, 17h

Nguyễn Minh Nhật

1-10-2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Phương Mai

3-10-2011

8h, 17h

Nguyễn Phúc Hoàng Dung

3-10-2006

8h, 17h

Nguyễn Thùy Giang

1-10-2011

8h, 17h

Phan Ngọc Đan Quỳnh

3-10-2011

8h, 17h

Phan Thuỳ Lâm

3-10-2011

8h, 17h

Tạ Nguyễn Bảo Nhi

2-10-2009

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Dương Gia Bảo

3-10-2014

9h, 18h

Lý Thục Bình

1-10-2006

9h, 18h

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

2-10-2012

9h, 18h

Phạm Thiên Minh

3-10-2007

9h, 18h

Quách Đông Triều

3-10-2008

9h, 18h

Trần Dương Đường Long

3-10-2014

9h, 18h

Trần Hà Trang

2-10-2014

9h, 18h

Trần Ngọc Quỳnh Anh

2-10-2009

9h, 18h

Võ Dương Quần

3-10-1013

9h, 18h

Võ Duy Minh

2-10-2012

9h, 18h

Vũ Minh Anh

5-10-2014

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Chung Thiên Phúc

6-10-2009

10h, 19h

Đặng Nguyễn Hồng Hân

7-10-2011

10h, 19h

Đặng Quốc Huy

7-10-2009

10h, 19h

Đào Mạnh Tiến

1-10-2014

10h, 19h

Đoàn Ngọc An Nhiên

6-10-2013

10h, 19h

Dương Thiên Bảo

4-10-2013

10h, 19h

 Hoàng Đình Minh Nhật

5-10-2009

10h, 19h

Lê Thái Thanh

5-10-2012

10h, 19h

Phạm Lê Vi

5-10-2012

10h, 19h

Phan Huỳnh Minh Khôi

6-10-2005

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Gia Khiêm

8-10-2014

11h, 20h

Đồng Ngọc Thiện

8-10-2011

11h, 20h

Lê Nhật Vy

6-10-2013

11h, 20h

Nguyễn Đàm Phương Nhi

6-10-2011

11h, 20h

Nguyễn Đức Khải Hy

6-10-2013

11h, 20h

Nguyễn Ngọc Như Ý

8-10-2011

11h, 20h

 Phạm Ngọc Lam

6-10-2010

11h, 20h

Trần Nguyễn Như Phúc

9-10-2010

11h, 20h

Trần Thị Hoàng Liên

7-10-2013

11h, 20h

Võ Cao Trần Nghĩa

6-10-2009

11h, 20h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Phạm Hồng Anh

11-10-2010

12h, 21h

Hà Duy Minh Quân

9-10-2012

12h, 21h

Hà Nguyễn Khánh Ngân

8-10-2013

12h, 21h

Hoàng Việt Thảo My

9-10-2012

12h, 21h

Kherkhar Yasmine Lê

9-10-2013

12h, 21h

Lưu Hương Giang

8-10-2009

12h, 21h

 Nguyễn Gia Minh

9-10-2011

12h, 21h

Phan Đình Bảo Khang

8-10-2011

12h, 21h

Phan Ngọc Gia Hân

8-10-2012

12h, 21h

Phan Nguyễn Tâm Nguyên

8-10-2007

12h, 21h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Hoàng Minh Đăng

11-10-2009

9h30, 16h

Lai Gia Tuấn

10-10-2011

9h30, 16h

Lý Gia Vỹ

11-10-2012

9h30, 16h

Nguyễn An An

10-10-2009

9h30, 16h

Nguyễn Minh Việt

10-10-2011

9h30, 16h

Nguyễn Thảo Linh

9-10-2011

9h30, 16h

 Trần Minh Anh

11-10-2007

9h30, 16h

Trần Nguyễn Trọng Nhân

10-10-2008

9h30, 16h

Trần Tú Anh

8-10-2010

9h30, 16h

Trần Tuệ Lâm

6-10-2009

9h30, 16h

Võ Định Nhân

10-10-2010

9h30, 16h

Võ Đông Thanh

10-10-2012

9h30, 16h

Võ Hùng Duy

11-10-2007

9h30, 16h

Vũ Anh Khoa

1-10-2014

9h30, 16h

 

 

Nhóm từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Cao Nguyễn Đăng Quang

12-10-2014

8h, 17h

Lê Thái Phúc Sinh

12-10-2012

8h, 17h

Lê Thị Yến Vy

12-10-2007

8h, 17h

Ngô Hà Phương

12-10-2012

8h, 17h

Nguyễn Đặng Kim Phụng

13-10-2010

8h, 17h

Nguyễn Đặng Thiên Trang 

12-10-2010

8h, 17h

Phạm Hoàng Xuân Trang

12-10-2013

8h, 17h

Stefanini Nguyễn Niccolơ

12-10-2014

8h, 17h

Trần Dương Đại Quang

13-10-2013

8h, 17h

Trịnh Minh Thông

12-10-2013

8h, 17h

Trương Nam Nhiên

12-10-2013

8h, 17h

Võ Đông Tuyền

13-10-2006

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Cao Hoàng Tuyết Nhung

 15-10-2008

9h, 18h

Đặng Kim Ngọc

14-10-2011

9h, 18h

Đoàn Ngọc Nam Anh

14-10-2009

9h, 18h

Hứa Tuệ Mẫn

14-10-2012

9h, 18h

Huỳnh Minh Khôi

13-10-2008

9h, 18h

Nguyễn Gia Thịnh

15-10-2007

9h, 18h

Nguyễn Quốc Minh

16-10-2008

9h, 18h

Nguyễn Tài Hùng Anh

17-10-2008

9h, 18h

Nguyễn Thị Thanh Thảo

14-10-2009

9h, 18h

Phan Huỳnh Trí Dũng

14-10-2009

9h, 18h

Trần Nguyễn Quỳnh Nhi

14-10-2011

9h, 18h

Trần Trạch Đông

14-10-2013

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Thị Thu Phương

18-10-2006

10h, 19h

Đỗ Hoàng Khôi Nguyên

17-10-2008

10h, 19h

Hà Thiên Phúc

18-10-2013

10h, 19h

Hoàng Nam Anh

17-10-2011

10h, 19h

Lê Đỗ Phúc Nguyên

17-10-2014

10h, 19h

Ngô Nguyên Anh

17-10-2006

10h, 19h

Nguyễn Phan Hoàng Linh

10-10-2010

10h, 19h

Nguyễn Hoàng Gia Hưng

17-10-2012

10h, 19h

Nguyễn Hồng Mai

17-10-2012

10h, 19h

Phạm Lan Chi

17-10-2012

10h, 19h

Phạm Nguyễn Tiến Dũng

18-10-2012

10h, 19h

Phan Gia An

18-10-2014

10h, 19h

Trịnh Quốc Khang

16-10-2008

10h, 19h

 

 

Nhóm từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Bảo Như

20-10-2009

8h, 17h

Hoàng Gia Tường

19-10-2011

8h, 17h

Lâm Quang Chí Hiển

20-10-2011

8h, 17h

Lê Vũ Tường Vy

21-10-2007

8h, 17h

Mai Nhật Hạ

21-10-2013

8h, 17h

Nguyễn Cao Hải Yến

19-10-2014

8h, 17h

Nguyễn Đỗ Đức Minh

20-10-2012

8h, 17h

Nguyễn Huỳnh Trúc

21-10-2009

8h, 17h

Nguyễn Kiều Khánh Băng

23-10-2009

8h, 17h

Nguyễn Lê Thụy Khanh

19-10-2007

8h, 17h

Nguyễn Quỳnh Phương Ngọc

19-10-2008

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Âu Dương Ngọc Hân

23-10-2011

9h, 18h

Bành Ngọc Như Ý

23-10-2013

9h, 18h

Lưu Thành Phát

23-10-2006

9h, 18h

Nguyễn Duy Khang

23-10-2010

9h, 18h

Nguyễn Gia Đạt

22-10-2013

9h, 18h

Nguyễn Huỳnh Phát Đạt

23-10-2010

9h, 18h

Nguyễn Phương Linh

22-10-2012

9h, 18h

Nguyễn Trọng Huy 

20-10-2009

9h, 18h

Nguyễn Tuấn Khanh

22-10-2012

9h, 18h

Trần Bảo Ngọc

22-10-2009

9h, 18h

Trần Lê Uyên Nhi

22-10-2006

9h, 18h

Võ Thanh Hằng

20-10-2014

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Ngọc Hà

25-10-2009

10h, 19h

Đỗ Phước Thịnh

24-10-2009

10h, 19h

Đoàn Phan Bảo Trân

24-10-2011

10h, 19h

Dương An Nhiên

25-10-2007

10h, 19h

Hoàng Hải Đông

25-10-2013

10h, 19h

Võ Duy Phú

19-10-2011

10h, 19h

Nguyễn Tấn Nghĩa

24-10-2009

10h, 19h

Trần Thảo Vy

23-10-2011

10h, 19h

Trịnh Thái Minh

25-10-2014

10h, 19h

Trương Gia Bảo

25-10-2013

10h, 19h

Trương Hồng Quân

23-10-2014

10h, 19h

Trương Khang

25-10-2007

10h, 19h

 

 

Nhóm từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Lê Phương Uyên

27-10-2010

8h, 17h

Dương Ngô Quỳnh Châu

27-10-2013

8h, 17h

Huỳnh Gia Thịnh

28-10-2012

8h, 17h

Lê Thanh Ngân

28-10-2011

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Kiều Diễm

29-10-2006

8h, 17h

Nguyễn Trần Phước Lộc

29-10-2009

8h, 17h

Nguyễn Yến Phương

26-10-2012

8h, 17h

Phạm Hoàng Khánh Như

27-10-2006

8h, 17h

Phan Trọng Nhân

27-10-2009

8h, 17h

Võ Phúc Bảo Nguyên

26-10-2013

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Lê Nguyễn Gia Hân

29-10-2012

9h, 18h

Nguyễn Lê Thiên Phúc

30-10-2010

9h, 18h

Nguyễn Phạm Trung Dũng

30-10-2007

9h, 18h

Phạm Dương Việt Trân

28-10-2010

9h, 18h

Phạm Huỳnh Thùy Lam

30-10-2011

9h, 18h

Phạm Lê Ngân Hà

26-10-2010

9h, 18h

Phạm Nguyễn Gia Hân

29-10-2012

9h, 18h

Phan Lê Uyễn Nhi

29-10-2009

9h, 18h

Trần Hoàng Thiên Anh

29-10-2013

9h, 18h

Trương Thanh Long

27-10-2011

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Chu Nguyễn Quỳnh Ngân

31-10-2014

10h, 19h

Lê Phương Anh

31-10-2009

10h, 19h

Nguyễn Đức Anh

31-10-2006

10h, 19h

Nguyễn Kiều Oanh

31-10-2008

10h, 19h

Nguyễn Trọng Nhân

31-10-2006

10h, 19h

Trần Hoàng Bảo Ngân

30-10-2013

10h, 19h

Trần Hữu An Khang

30-10-2012

10h, 19h

Tin cùng chuyên mục

vn

trucanh1686

27/09/2015

xin chao !minh la me cua be Truong Nguyen Phuong Minh co ngay sinh nhat vao ngay 5/10/2010 minh da nop theo cach cua chuong trinh nhung sao con minh ko co trong danh sach chuc munh sinh nhat thang 10 vay chuong trinh?dot truoc minh dk cho em cua Phuong Minh dc phat song ma .minh xin chuong trinh kiem tra lai ,be no ang rat mong thay no tren tv,minh da hua voi con rui mong chuong trinh kiem tra lai nha.thank /

vn

Kênh TH SaoTV

28/09/2015

Chào mẹ của Phương Minh, chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật hàng tháng chỉ chọn ra trong khoảng 200-250 bé tùy theo thời lượng cho phép nên không phải tất cả các bé đăng ký đều sẽ được lên sóng. Mong mẹ của Phương Minh thông cảm nhé. Thân! :)

vn

Nguyễn Đức Thắng

28/09/2015

Xin chào chương trình SAOTV, mình muốn xem clip mừng sinh nhật các bé được phát sóng trong nhóm 19 đến 25/10/2015 được không ? Cám ơn chương trình

vn

Kênh TH SaoTV

28/09/2015

Bạn Thắng đợi đến thời gian đó thì clip mới phát sóng trên TV và cập nhật trên web nhé :)