vn en

Danh Sách Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11/ 2015

Thích
Thích: 2
Cập nhật: 28/10/2015

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Bùi Lâm Gia Hân sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 11 năm 2015.

 

Xem thêm cách gửi ảnh đăng ký “Chúc mừng sinh nhật của em” 

Xem lại các clip Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 tại đây (các clip ở tuần thứ nhất là các tập 1a, 1b, 1c, 1d... Vd: các bé thuộc nhóm 1 tuần thứ nhất sẽ là tập 1a, nhóm 2 là 1b...)

 

 

 

Nhóm từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 11 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Lâm Gia Hân

3-11-2013

8h, 17h

Hồ Võ Thiên Hương

1-11-2014

8h, 17h

Huỳnh Kim Bảo Hân

3-11-2012

8h, 17h

Lê Hoàng Minh Hải

1-11-2012

8h, 17h

Nguyễn Anh Khoa

2-11-2014

8h, 17h

Nguyễn Lê Hải Nam

1-11-2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Minh Thư

1-11-2011

8h, 17h

Phan Cao Như Thảo

1-11-2014

8h, 17h

Trần Nguyễn Phương Giang

1-11-2009

8h, 17h

Trương Khả Như

1-11-2013

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Khánh An

4-11-2009

9h, 18h

Đòan Quốc Hùng

4-11-2011

9h, 18h

Lê Hồ Gia Hân

3-11-2013

9h, 18h

Lê Hoàng Bảo Ngọc

2-11-2014

9h, 18h

Nguyễn Gia Huy

4-11-2013

9h, 18h

Nguyễn Hồ Mai Anh

4-11-2005

9h, 18h

Nguyễn Thiện Bình

3-11-2011

9h, 18h

Phạm Minh Duy

4-11-2010

9h, 18h

Trần Nhật Minh

2-11-2010

9h, 18h

Trần Nông Đăng Khoa

4-11-2014

9h, 18h

Trang Kathy

4-11-2012

9h, 18h

Võ Ngọc Mai An

4-11-2007

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Minh Nguyên

5-11-2014

10h, 19h

Dương Gia Khang

5-11-2014

10h, 19h

Hồ Minh Thy

5-11-2009

10h, 19h

Nguyễn Diệp Chi

5-11-2009

10h, 19h

Nguyễn Minh Quân

5-11-2014

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm

6-11-2013

10h, 19h

  Phạm Ngọc Kim Xuân

5-11-2012

10h, 19h

Phùng Hà Thi

5-11-2008

10h, 19h

Trần Hoàng Minh Thư

4-11-2011

10h, 19h

Trương Phụng Mỹ

6-11-2009

10h, 19h

Võ Ý Nhi

6-11-2013

10h, 19h

Vu Duc Quang

5-11-2012

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Thiên Phúc

7-11-2012

11h, 20h

Chiêm Khả Quân

7-11-2009

11h, 20h

Hồ Dương Gia Bảo

5-11-2007

11h, 20h

Lê Châu Nhã Uyên

7-11-2013

11h, 20h

Ngô Lê Thiên Quốc

7-11-2008

11h, 20h

Nguyễn Lê Kim Ngân

7-11-2006

11h, 20h

 Nguyễn Minh Luân

6-11-2012

11h, 20h

Thạch Tống Vũ Uy

5-11-2013

11h, 20h

Trần Huy Phong

6-11-2010

11h, 20h

Trần Như Phúc

7-11-2010

11h, 20h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Nguyễn Như Quỳnh

9-11-2012

12h, 21h

Hồ Hoàng Quân

8-11-2012

12h, 21h

Nguyễn Đặng Hoàng Quân

9-11-2011

12h, 21h

Nguyễn Dương Nhã Thư

8-11-2009

12h, 21h

Nguyễn Hoàng Mai

8-11-2008

12h, 21h

Nguyễn Ngọc Hải Sơn

8-11-2012

12h, 21h

 Nguyễn Trần Khánh An

6-11-2011

12h, 21h

Phạm Thùy Trâm

9-11-2006

12h, 21h

Võ Duy Sơn

8-11-2013

12h, 21h

Võ Hoàng Gia An

8-11-2013

12h, 21h

Vũ Khánh Linh

8-11-2013

12h, 21h

 

 

Nhóm từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Thanh Thiên

9-11-2007

8h, 17h

Ngô Nguyễn Gia Hân

10-11-2007

8h, 17h

Nguyễn Bá Hưng

9-11-2012

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Phú Hưng

9-11-2010

8h, 17h

Phan Bảo Ngọc

10-11-2012

8h, 17h

Phan Trần Tuấn Minh

10-11-2009

8h, 17h

Trần Ngọc Hải Yến

9-11-2005

8h, 17h

Trần Trí Dũng

9-11-2014

8h, 17h

Trương Quốc Anh

10-11-2013

8h, 17h

Vũ Huỳnh Tiến Long

10-11-2013

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Gia Khánh

12-11-2011

9h, 18h

Đặng Gia Hưng

11-11-2014

9h, 18h

Đặng Ngọc Song Thư

11-11-2014

9h, 18h

Đoàn Tường Uyên

11-11-2006

9h, 18h

Lê Xuân Phong

11-11-2011

9h, 18h

Ngô Nguyễn Bảo Hân

11-11-2009

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Quyên

11-11-2012

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Thiên Ân

12-11-2013

9h, 18h

Thạch Gia Thành

11-11-2009

9h, 18h

Trịnh Gia Hiệp

11-11-2014

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Ngọc Tâm Đức

13-11-2007

10h, 19h

La Mỹ Trang

13-11-2008

10h, 19h

Liêu Ngọc Bảo Trân

13-11-2012

10h, 19h

Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc

12-11-2009

10h, 19h

Nguyễn Ngọc Hân

13-11-2011

10h, 19h

Nguyễn Thanh Viên

12-11-2006

10h, 19h

Trần Hoàng Gia Bảo

12-11-2014

10h, 19h

Trương Minh Long

14-11-2012

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Nguyễn Ngân Khánh

15-11-2011

11h, 20h

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

14-11-2011

11h, 20h

Nguyễn Ngọc Thy Ngân

14-11-2007

11h, 20h

Nguyễn Quang Minh Lâm

14-11-2013

11h, 20h

Nguyễn Xuân Nghi

14-11-2011

11h, 20h

Phạm Mai Thanh Vy

14-11-2011

11h, 20h

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

14-11-2013

11h, 20h

Trần Huỳnh Gia Linh

14-11-2014

11h, 20h

Trần Ngọc Như Ý

14-11-2013

11h, 20h

 

 

Nhóm từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 11 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hà Thị Quỳnh Chi

16-11-2012

8h, 17h

Mai Kim Ngân

16-11-2012

8h, 17h

Nguyễn Lâm Hà My

16-11-2012

8h, 17h

Nguyễn Lê Nhật Thanh

17-11-2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Khánh Thi

17-11-2012

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Thúy Anh

17-11-2009

8h, 17h

Nguyễn Thiên Hào

16-11-2013

8h, 17h

Trần Thùy Trâm

17-11-2009

8h, 17h

Võ Ngọc Hải Âu

16-11-2013

8h, 17h

Vũ Thiên Vân

16-11-2012

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đỗ Hoàng Thiên Kim

17-11-2009

9h, 18h

Nguyễn Bá Lộc

19-11-2013

9h, 18h

Nguyễn Gia Ái Khương

19-11-2008

9h, 18h

Nguyễn Minh Bảo Ngọc

18-11-2013

9h, 18h

Nguyễn Minh Gia Hân

20-11-2011

9h, 18h

Nguyễn Minh Hoàng

19-11-2013

9h, 18h

Nguyễn Vũ Khánh Hạ

17-11-2008

9h, 18h

Thi Kim Thuận

19-11-2010

9h, 18h

Trần Đức Trí

20-11-2013

9h, 18h

Trần Mai Thũy Tiên

19-11-2010

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Chu Danh Nhật Phong

21-11-2013

10h, 19h

Hoàng Việt Thảo Nhi

21-11-2007

10h, 19h

Lê Nguyễn Gia Khiêm

20-11-2009

10h, 19h

Lưu Bá Phước

22-11-2010

10h, 19h

Mai Tiến Dũng

20-11-2007

10h, 19h

Nguyễn Bá Anh

22-11-2014

10h, 19h

Nguyễn Công Cao Sơn

22-11-2007

10h, 19h

Nguyễn Lê Kim Phụng

21-11-2012

10h, 19h

Nguyễn Lê Nhật Thiện

22-11-2003

10h, 19h

Nguyễn Ngân Như Thủy

22-11-2012

10h, 19h

Nguyễn Nhật An

21-11-2011

10h, 19h

Nguyễn Trung Nhân

20-11-2007

10h, 19h

Phan Ngọc Vân Anh

20-11-2009

10h, 19h

Trần Hoàng Phúc

21-11-2009

10h, 19h

Từ Nhã Quỳnh

22-11-2014

10h, 19h

Võ Ngô Phương Uyên

20-11-2009

10h, 19h

 

 

Nhóm từ ngày 23 đến ngày30 tháng 11 năm 2015

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Anh Khoa

24-11-2008

8h, 17h

Nguyễn Lê Gia Ân

23-11-2006

8h, 17h

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh

24-11-2011

8h, 17h

Nguyễn Lê Trọng Nhân

24-11-2014

8h, 17h

Nguyễn Thị Minh Thư

23-11-2008

8h, 17h

Phạm Thái Thịnh

23-11-2014

8h, 17h

Trương Ngọc Vân Nhi

23-11-2012

8h, 17h

Võ Minh Hải

23-11-2010

8h, 17h

Vũ Đặng Ái Minh

23-11-2012

8h, 17h

Vu Ngo Bao Chau

24-11-2011

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đào Đức Huy

24-11-2009

9h, 18h

Hoàng Khánh Linh

25-11-2014

9h, 18h

Lê Trần Ngân Băng

24-11-2012

9h, 18h

Lê Vũ Minh Khôi

25-11-2008

9h, 18h

Nguyễn Dương Hồng Hạnh

23-11-2012

9h, 18h

Nguyễn Hữu Phát

24-11-2011

9h, 18h

Nguyễn Lưu Bảo Ngọc

25-11-2012

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Phương Vy

24-11-2012

9h, 18h

Tô Thanh Tâm

25-11-2011

9h, 18h

Trần Minh Sang

23-11-2007

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bạch Hoàng Bảo Quyên

26-11-2013

10h, 19h

Bùi Phạm Bảo Ngân

26-11-2009

10h, 19h

Đặng Gia Khánh

27-11-2013

10h, 19h

Hà Vũ Kailynn

27-11-2009

10h, 19h

Lê Hoàng Duy Anh

26-11-2013

10h, 19h

Nguyễn Hoàng Gia Thịnh

26-11-2014

10h, 19h

Nguyễn Phúc Gia Bảo

26-9-2013

10h, 19h

Thạch Như Ngọc

26-11-2008

10h, 19h

Tống Mai Uyên

26-11-2013

10h, 19h

Trương Danh Minh

26-11-2011

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đinh Vũ Bảo Nghi

28-11-2009

11h, 20h

Ngô Bảo Trân

28-11-2006

11h, 20h

Nguyễn Bảo Lâm

28-11-2014

11h, 20h

Phạm Thành Đạt

26-11-2012

11h, 20h

Phan Gia Huy

30-11-2013

11h, 20h

Trần Ngọc Ánh Minh

23-11-2008

11h, 20h

Trần Trung Hiếu

28-11-2008

11h, 20h

Trần Võ Hoài An

27-11-2013

11h, 20h

Trương Ngọc Minh Châu

26-11-2013

11h, 20h

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

vn

BÙI THANH THIÊN

30/10/2015

Chương trình có thể giúp bé Bùi Thanh THiên 9/11/2007 đổi giờ chúc mung SN từ 18 gio trở di được không ạ? Vì bé di hoc ve trễ không don xem được. Cam ơn chương trình