vn en

Danh Sách Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12/ 2015

Thích
Thích: 1
Cập nhật: 26/11/2015

Để các bé tiện theo dõi hình ảnh của mình trên SaoTV thì mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách và khung giờ những bé được lên sóng trong chương trình "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé"

Chú ý: những bé nằm trong nhóm thời gian nào sẽ được SaoTV phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé hằng ngày trong khoảng thời gian đó vào khung giờ như trong danh sách. Ví dụ: theo như danh sách bên dưới thì bé Bùi Lâm Gia Hân sẽ được SaoTV chúc mừng sinh nhật vào lúc 8h và 17h hằng ngày từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 11 năm 2015.

 

Xem thêm cách gửi ảnh đăng ký “Chúc mừng sinh nhật của em” 

 

 

Nhóm từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 12 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Dương Thảo An

1-12-2014

8h, 17h

Huỳnh Ngọc Khánh Vân

1-12-2012

8h, 17h

Lê Minh Hoàng Long

1-12-2012

8h, 17h

Lương Thiên Mỹ

1-12-2013

8h, 17h

Nguyễn Ngọc Trâm

1-12-2012

8h, 17h

Nguyễn Trần Trọng Ân

1-12-2011

8h, 17h

Phạm San San

1-12-2011

8h, 17h

Võ Vương Long

1-12-2008

8h, 17h

Vương Thái Hoàng Nam

2-12-2007

8h, 17h

Vương Trần Gia Mỹ

1-12-2014

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Ngọc Bảo Hân

2-12-2012

9h, 18h

Lê Võ Quỳnh Anh

3-12-2011

9h, 18h

Nguyễn Danh Hào

3-12-2011

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Bách

3-12-2011

9h, 18h

Nguyễn Vũ Diểm Quỳnh

3-12-2007

9h, 18h

Phạm Thị Mai Hương

2-12-2010

9h, 18h

Quách Khã Ái

2-12-2011

9h, 18h

Quang Tâm Như

2-12-2007

9h, 18h

Thân Kỳ Nam

3-12-2010

9h, 18h

Trần Ngọc Phương Vy

3-12-2007

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hồ Diệu Ngân

4-12-2009

10h, 19h

Hồ Tuệ Mỹ

4-12-2010

10h, 19h

Lâm Phương Uyên

4-12-2012

10h, 19h

Nguyễn Hùynh Xuân Anh

4-12-2005

10h, 19h

Nguyễn Thanh Tú

4-12-2013

10h, 19h

Phạm Gia Kiệt

4-12-2013

10h, 19h

 Trần Minh Hén

4-12-2008

10h, 19h

Trần Ngọc Thiên Thanh

3-12-2007

10h, 19h

Trần Nguyễn Gia Hân

4-12-2007

10h, 19h

Trương Nhật Huy

3-12-2014

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Ngọc Gia Hân

5-12-2008

11h, 20h

Lê Trình

6-12-2009

11h, 20h

Mai Gia Huy

6-12-2007

11h, 20h

Nguyễn Bảo Ân

6-12-2012

11h, 20h

Nguyễn Minh Khoa

6-12-2009

11h, 20h

Nguyễn Ngọc An Phúc

5-12-2013

11h, 20h

 Nguyen Phu Son

5-12-2009

11h, 20h

Nguyễn Phương Trà

5-12-2010

11h, 20h

Phạm Tấn Bạch

5-12-2012

11h, 20h

Phan Hồ Yến Đan

5-12-2008

11h, 20h

Trần Ngọc Anh Thư

5-12-2006

11h, 20h

Vũ Bảo Ngân

4-12-2014

11h, 20h

 

 

Nhóm từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Ngọc Bảo Như

7-12-2013

8h, 17h

Dzoãn Minh Tâm

8-12-2006

8h, 17h

La Nguyễn Minh Khang

8-12-2012

8h, 17h

Lê Minh Ngà

8-12-2011

8h, 17h

Nguyễn Hồng Bảo Ngọc

8-12-2008

8h, 17h

Nguyễn Minh Thư

8-12-2012

8h, 17h

Phạm Bằng Lăng

7-12-2010

8h, 17h

Phạm Trần Khánh Ngân

7-12-2010

8h, 17h

Phạm Trí Dũng

2-12-2011

8h, 17h

Phạm Vũ Đức Minh

8-12-2011

8h, 17h

Trịnh Phương Quỳnh

8-12-2008

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đào Thanh Hà

10-12-2009

9h, 18h

Lê Nhật Nam Nguyên

9-12-2010

9h, 18h

Lê Tâm Nguyên

9-12-2007

9h, 18h

Lê Vĩnh Khải

9-12-2013

9h, 18h

Nguyễn Hoàng Yến

9-12-2014

9h, 18h

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm

8-12-2012

9h, 18h

Nguyễn Phúc Hưng

8-12-2011

9h, 18h

Tống Phước Thành

9-12-2012

9h, 18h

Trà Nguyễn Thanh Trúc

9-12-2013

9h, 18h

Vũ Thiên Anh

9-12-2011

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đào Quốc Cường

11-12-2007

10h, 19h

Đoàn Như Ý

11-12-2007

10h, 19h

Huỳnh Lâm Tâm Huỳnh

10-12-2013

10h, 19h

Nguyễn Bảo Châu

10-12-2014

10h, 19h

Nguyễn Khánh Phương

11-12-2010

10h, 19h

Phan Hồ Tiểu Ngân

10-12-2014

10h, 19h

Tạ Hoàng Thiện

11-12-2007

10h, 19h

Trần Nguyễn Xuân Quý

10-12-2008

10h, 19h

Võ Thiên Phú

10-12-2007

10h, 19h

Vũ Nguyễn Phúc Nguyên

11-12-2014

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Abel Camille Như Ý

12-12-2012

11h, 20h

Bùi Huỳnh Hữu Thịnh

12-12-2008

11h, 20h

Bùi Lê Khoa

13-12-2012

11h, 20h

Mai Khánh Huyền

12-12-2013

11h, 20h

Nguyễn Minh Phú

13-12-2010

11h, 20h

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

10-12-2008

11h, 20h

Phạm Trần Thảo My

13-12-2014

11h, 20h

Trần Thanh Nhã Vy

13-12-2014

11h, 20h

Trương Khải Minh 

12-12-2014

11h, 20h

Trương Khải Nam

12-12-2014

11h, 20h

Vũ Trung

12-12-2008

11h, 20h

 

Nhóm từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hà Tùng Bách

15-12-2012

8h, 17h

Kherkhar Zinedine Lê

15-12-2008

8h, 17h

Lê Chấn Huy

14-12-2013

8h, 17h

Lê Hoàng Lâm

14-12-2008

8h, 17h

Lưu Văn Hồng Long

14-12-2012

8h, 17h

Nguyen Hoang Dai

14-12-1014

8h, 17h

Nguyễn Xuân Khoa

15-12-2014

8h, 17h

Phạm Phước Nguyên

15-12-2008

8h, 17h

Trần Minh Thắng

15-12-2012

8h, 17h

Võ Thiên Phúc

15-12-2014

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Hồ Bảo Ngọc

17-12-2010

9h, 18h

Hồ Vĩnh Khang

16-12-2012

9h, 18h

Hoàng Danh Nguyên Khang

17-12-2014

9h, 18h

Hoàng Dư Khánh Thy

16-12-2011

9h, 18h

Hoàng Minh Khoa

17-12-2011

9h, 18h

Mạc Đình Thư

16-12-2005

9h, 18h

Mạc Thiện Hãi

16-12-2005

9h, 18h

Phan Nguyễn Yến Vàng Ngọc

17-12-2012

9h, 18h

Trần Công Thiên Nam

16-12-2012

9h, 18h

Trịnh Ngọc Như Quỳnh

15-12-2010

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Minh Trí

19-12-2011

10h, 19h

Đinh Trần Quốc An

19-12-2007

10h, 19h

Lê Nguyễn Anh Khuê

18-12-2014

10h, 19h

Nguyễn Hồng Châu

18-12-2007

10h, 19h

Phạm Mỹ Anh

18-12-2010

10h, 19h

Trần Đỗ Thiện Nhân

17-12-2012

10h, 19h

Trần Ngọc Quỳnh Anh

17-12-2012

10h, 19h

Trần Nguyễn Bảo Tiên

18-12-2010

10h, 19h

Trương Minh Phương

18-12-2013

10h, 19h

Võ Huỳnh Phương Nghi

17-12-2008

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Gia Huy

20-12-2007

10h, 19h

Liêu Hoàng Phúc

20-12-2006

10h, 19h

Nguyễn Hồng Phượng

20-12-2013

10h, 19h

Nguyễn Lê Minh Khang

19-12-2013

10h, 19h

Nguyễn Quỳnh Trúc Linh

19-12-2013

10h, 19h

Nguyễn Trần Hoàng Phúc

19-12-2013

10h, 19h

Phạm Hoàng Cương

20-12-2011

10h, 19h

Trịnh Ngọc Thiên Hương

20-12-2005

10h, 19h

Vũ Quốc Việt

20-12-2012

10h, 19h

 

 

Nhóm từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đàm Lê Chí Bảo

21-12-2010

8h, 17h

Đỗ Khánh Ly

21-12-2008

8h, 17h

Giang Gia Khánh

22-12-2014

8h, 17h

Hồ An Phú

22-12-2013

8h, 17h

Ngô Nguyên Khôi

21-12-2007

8h, 17h

Nguyễn An Khánh

21-12-2012

8h, 17h

Nguyễn Bảo Hân

21-12-2012

8h, 17h

Nguyễn Hoàng Tuấn Khải

21-12-2009

8h, 17h

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim

21-12-2012

8h, 17h

Nguyễn Thân Đình Long

22-12-2010

8h, 17h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Bùi Phan Quỳnh Anh

22-12-2006

9h, 18h

Lê Minh Nhật

23-12-2014

9h, 18h

Mai Yến Linh

25-12-2012

9h, 18h

Nguyễn Đức Nhật Minh

24-12-2007

9h, 18h

Nguyễn Trần Hữu Thịnh

23-12-2014

9h, 18h

Phạm Nguyễn Trường Phúc

23-12-2014

9h, 18h

Tham Fatt Vinh

22-12-2014

9h, 18h

Trần Dương Hoàng Yến

23-12-2010

9h, 18h

Trần Phạm Nguyên Đăng

23-12-2014

9h, 18h

Trương Ngọc Diệp

23-12-2008

9h, 18h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Huỳnh Bảo Khang

27-12-2009

10h, 19h

Lê Công Thành

26-12-2008

10h, 19h

Lê Hoàng Khánh Ngọc

28-12-2009

10h, 19h

Nguyễn Đặng Hồng Ân

28-12-2012

10h, 19h

Nguyễn Hoàng Khánh My

28-12-2013

10h, 19h

Nguyễn Hoàng Tuấn Khải

28-12-2012

10h, 19h

Nguyễn Kim Long

26-12-2012

10h, 19h

Phạm Tuấn Thành

25-12-2009

10h, 19h

Tạ Phạm Mai Khuê

26-12-2008

10h, 19h

Vũ Thiên Ân

25-12-2012

10h, 19h

 

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đặng Phạm Anh Thy

31-12-2007

11h, 20h

Đặng Thành Tài

29-12-2007

11h, 20h

Huỳnh Minh Nhật

29-12-2012

11h, 20h

Nguyễn Minh Tùng

29-12-2013

11h, 20h

Nguyễn Ngọc Thúy An

29-12-2011

11h, 20h

Nguyễn Song Phương Nghi

29-12-2011

11h, 20h

Nguyễn Thùy Trang

30-12-2009

11h, 20h

Trịnh Ngọc Anh Thư

30-12-2013

11h, 20h

Văn Lộc Thiên Trúc

30-12-2012

11h, 20h

Vũ Thụy Ngân Khánh

29-12-2009

11h, 20h

 

 

Tin cùng chuyên mục