vn en

Danh Sách Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10/ 2016

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 05/10/2016

Để Quý phụ huynh và các bé tiện theo dõi chương trình Chúc mừng sinh nhật trên SaoTV , mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé và khung giờ phát sóng hàng ngày trong chương trình.

 Họ Tên 

 Ngày Sinh 

Khung Giờ

Đồng Ngọc Thiện

8-10-2011

  9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00

Dương Thiên Bảo

4-10-2013

9:30, 11: 00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00

Hà Thiên Phúc

10-2013

9:30, 11: 00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00

Hà Trúc Linh

21-10-2008

9:30, 11: 00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00

Lê Hà Minh Huy

24-10-2011

9:30, 11: 00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00

Lê Thái Phúc Sinh

12-12-2012

9:30, 11: 00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00

Lương Gia Mẫn

1-10-2011

9:30, 11: 00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16: 30, 17: 30, 18: 30, 19: 30, 21:00

Nguyễn Bảo Khang

6-10-2013

9:30, 11: 00, 12:00, 14:00, 14: 30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19: 30, 21:00

Tin cùng chuyên mục