vn en

Danh Sách Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12/ 2016

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 09/12/2016

Để Quý phụ huynh và các bé tiện theo dõi chương trình Chúc mừng sinh nhật trên SaoTV, mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé và khung giờ phát sóng hàng ngày trong chương trình.

 

Họ và tên Ngày sinh khung giờ
Bùi Phan Quỳnh Anh 22/12/2006  9h, 9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00
Mai Nguyễn Tường Vy 5/12/2008

9h, 9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30,16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00

Ngô Quỳnh Bảo Anh 13/12/2011  9h, 9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00
Nguyễn Thụy Hoàng Anh 22/12/2010  9h, 9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00
Nguyễn Thùy Trang 30/12/2009  9h, 9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00
Phạm Hoàng Cương 20/12/2011  9h, 9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00
Thái Tuyết Ngân 24/12/2016  9h, 9h30, 11h00, 12h00, 14h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h00

 

 

SaoTV

 

Tin cùng chuyên mục