vn en

Danh sách Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 08/05/2017

Để Quý phụ huynh và các bé tiện theo dõi chương trình Chúc mừng sinh nhật trên SaoTV , mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé và khung giờ phát sóng hàng ngày trong chương trình.

 

 

 

 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH KHUNG GIỜ PHÁT SÓNG
1 TRẦN THIÊN  QUÂN      5/1/2013 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
2 BÙI TRẦN TÚ PHƯƠNG 5/9/2009 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
3 TRẦN MINH KHANG  5/9/2011 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
4 LÊ GIA MINH 5/12/2008 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
5 TRẦN QUANG KHẢI 5/14/2013 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
6 PHAN LÂM PHONG 5/16/2014 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
7 TRẦN THÁI AN 5/17/2013 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
8 TRẦN LƯU DIỄM KHANH 5/24/2009 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
9 VÕ THÁI BÌNH 5/24/2012 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
10 NGUYỄN ĐỨC MINH KHANG 5/25/2012 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
11 NGUYỄN TRẦN XUÂN MAI 5/29/2007 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30

 

 

Tin cùng chuyên mục