vn en

Danh sách Chúc mừng sinh nhật tháng 6

Thích
Thích: 0
Cập nhật: 05/06/2017

Để Quý phụ huynh và các bé tiện theo dõi chương trình Chúc mừng sinh nhật trên SaoTV , mỗi tháng SaoTV sẽ cập nhật danh sách phát sóng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bé và khung giờ phát sóng hàng ngày trong chương trình.

 

 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH KHUNG GIỜ PHÁT SÓNG
1 BÙI THÚC HÀO 28/16/2011 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
2 HUỲNH THIÊN HY 1/6/2009 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
3 THÂN NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 15/6/2014 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
4 THI KIM THẢO 19/6/2015 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
5 ĐINH NGUYỄN NHƯ Ý 20/6/2016 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
6 HỒ PHƯỚC PHONG 28/6/2009 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
7 HOÀNG MAI DIỆP NHI 28/6/2012 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
8 LÊ NGỌC KHÁNH AN 13/6/2013 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
9 LÝ DIỆP CHI 6/6/2014 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30
10 TRẦN KIM PHỤNG 18/6/2012 9h, 9h30, 11h, 12h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h, 21h30

 

Tin cùng chuyên mục